کاهش گرد و غبار با شروع تابستان

کاهش گرد و غبار با شروع تابستان مدیرگروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی گفت: با شروع فصل تابستان و تقویت سامانه پرفشار در مناطق استوایی بروز پدیده گرد و غبار در مناطق غربی کشور کاهش می‌یابد. گرد و غبار با شروع تابستان کاهش می‌یابد مجید آزادی در گفت‌وگو […]

کاهش گرد و غبار با شروع تابستان

مدیرگروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی گفت: با شروع فصل تابستان و تقویت سامانه پرفشار در مناطق استوایی بروز پدیده گرد و غبار در مناطق غربی کشور کاهش می‌یابد.

گرد و غبار با شروع تابستان کاهش می‌یابد

مجید آزادی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اوج بروز توفان‌های گرد و غبار خرداد تا اوایل تیر است و با شروع فصل تابستان از بروز آن کاسته می‌شود.

وی درباره علت کاهش توفان‌های گرد و غبار توضیح داد: علت وقوع توفان‌های گرد و غبار در غرب کشور وزش بادهای غربی است اما با شروع فصل تابستان سامانه پرفشاری در مناطق استوایی تقویت می‌شود و به سمت جنوب ایران حرکت می‌کند که این مسأله بادهای غربی را تضعیف می‌کند از این رو شاهد کاهش توفان‌های گرد و غبار در این بخش از کشور خواهیم بود.

آزادی ادامه داد: چون تا پیش از آغاز فصل تابستان این سامانه پرفشار تقویت نشده است، از این رو شاهد بروز توفان‌های شدید گرد و غبار هستیم، البته این به آن معنا نیست که در تابستان در بخش غربی دیگر گرد و غبار نداشته باشیم بلکه با شدت کم‌تری رخ خواهد داد.

*** بادهای ۱۲۰ روزه علت توفان‌های گرد و غبار در شرق کشور

وی درباره توفان‌های گرد و غبار در شرق کشور گفت: علت وقوع توفان‌های گرد و غبار در غرب و شرق کشور کاملاً متفاوت است، در غرب بادهای غربی و در شرق بادهای ۱۲۰ روزه عامل بروز توفان است که منشأ توفان‌های شرقی داخلی و معمولاً از طبس و زابل است در حالی که منشأ بیش‌تر توفان‌های گرد و غبار در غرب کشور خارجی و عمدتاً از کشورهای عراق و سوریه است.

مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی افزود: بنابراین با شروع فصل تابستان و وزش بادهای ۱۲۰ روزه، وقوع توفان‌های گرد و غبار در شرق کشور آغاز می‌شود.

*** کاهش گرد و غبار غرب کشور از هفته جاری

وی گفت: منشأ گرد و غباری که چند روزی است استان‌های غربی و جنوبی کشور را درگیر کرده خارجی و از کشورهای عراق و سوریه است، چون امسال وضعیت تالاب‌های شادگان و هورالعظیم از لحاظ رژیم آبی مناسب است از این رو در تولید گرد و غبار نقشی نداشتند در حالی که در سال‌های گذشته وضعیت متفاوت بود.

آزادی افزود: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد این سامانه‌ای که موجب بروز این میزان گرد وغبار در غرب و جنوب غرب کشور شده است در هفته جاری به تدریج کاهش می‌یابد.

 

از هفته گذشته گرد و غبار شدیدی حدود ۱۴ استان در غرب و جنوب غرب کشور را درگیر کرد و حتی به تهران نیز رسید و مشکلات زیادی را برای شهروندان ایجاد کرد، گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان غلظت گرد و غبار در اهواز ۱۳ برابر حد استاندارد بوده است.