صرافی دی زنجیره ارزش‌آفرینی برای مشتریان را تکمیل می‌کند

صرافی دی زنجیره ارزش‌آفرینی برای مشتریان را تکمیل می‌کند سرپرست بانک دی در بازید از صرافی دی اظهار کرد: فعالیت صرافی دی در کنار دیگر شرکت‌های زیرمحموعه بانک دی، می‌تواند زنجیره ارزش‌آفرینی برای مشتریان را تکمیل کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضاعاطفی‌فر، سرپرست بانک دی در این بازدید گفت: بانک دی به عنوان یک مجموعه ارزش‌آفرین […]

صرافی دی زنجیره ارزش‌آفرینی برای مشتریان را تکمیل می‌کند

سرپرست بانک دی در بازید از صرافی دی اظهار کرد: فعالیت صرافی دی در کنار دیگر شرکت‌های زیرمحموعه بانک دی، می‌تواند زنجیره ارزش‌آفرینی برای مشتریان را تکمیل کند.

به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضاعاطفی‌فر، سرپرست بانک دی در این بازدید گفت: بانک دی به عنوان یک مجموعه ارزش‌آفرین به ویژه طی چند سال اخیر منشأ خدمات گسترده‌ای برای مشتریان خود بوده که با گسترش فعالیت صرافی زنجیره ارزش‌آفرینی آن برای مشتریان تکمیل می‌شود.

 

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: امروز با اولویت قراردادن موضوع اقتصاد مقاومتی علاوه بر این‌که  بایددر جایگاه یک بانک خصوصی یاری‌گر اقتصاد کشور بود، باید تلاش کرد با نگاهی مثبت به آینده همواره تداعی‌کننده بانکی خوشنام در دیدگاه جامعه باشیم.