ایهود اولمرت وارد زندان شد

ایهود اولمرت که به اتهام دریافت رشوه و برخی مسایل دیگر به ۱۹ ماه حبس محکوم شده است، دیروز راهی زندان شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، ایهود المرت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به خاطر دریافت رشوه در جریان پرونده بزرگ «هولیلند» در قدس اشغالی طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ […]

ایهود اولمرت که به اتهام دریافت رشوه و برخی مسایل دیگر به ۱۹ ماه حبس محکوم شده است، دیروز راهی زندان شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه‌های صهیونیستی، ایهود المرت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به خاطر دریافت رشوه در جریان پرونده بزرگ «هولیلند» در قدس اشغالی طی سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ که شهردار قدس بود، باید ۱۸ ماه حبس بکشد. همچنین هفته گذشته به خاطر مختل کردن فعالیت دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی یک ماه دیگر به مدت حبس وی اضافه شد. او قصد داشته شولا زاکن، سردفتر سابق خود را قانع کند که علیه او شهادت ندهد. المرت ۷۰ ساله که طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، به زندان معسیاهو در رمله واقع در مرکز فلسطین اشغالی منتقل شد. او مدت حبس خود را در کنار موشه کاتساف نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی سپری خواهد کرد که به اتهام تجاوز جنسی به ۷ سال زندان محکوم شده است.