ارتقای جایگاه اقتصاد صنعت برق؛ مأموریت جدید مدیران برقی

ارتقای جایگاه اقتصاد صنعت برق؛ مأموریت جدید مدیران برقی مدیرعامل توانیر با صدور حکمی داوودمنظور را به سمت قائم مقام مدیرعامل و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امورمجامع منصوب و در آن برای قائم مقام توانیر ۱۰ مأموریت جدید صادر کرد. به گزارش فارس، آرش‌کردی در این حکم که در۱۰ بند صادر شده، داوود […]

ارتقای جایگاه اقتصاد صنعت برق؛ مأموریت جدید مدیران برقی

مدیرعامل توانیر با صدور حکمی داوودمنظور را به سمت قائم مقام مدیرعامل و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی و امورمجامع منصوب و در آن برای قائم مقام توانیر ۱۰ مأموریت جدید صادر کرد.

به گزارش فارس، آرش‌کردی در این حکم که در۱۰ بند صادر شده، داوود منظور را با استناد به مفاد ماده ۲۳ اساس‌نامه شرکت توانیر، به عنوان قائم مقام مدیرعامل در انجام وظایف و مأموریت‌های موضوع ماده ۲۴ اساس‌نامه منصوب کرده است.

«بررسی، تعیین و تلاش جهت ارتقای جایگاه اقتصاد صنعت برق»، «بررسی و تعیین مدل‌های تعیین منابع مالی مناسب صنعت برق» و «مطالعه و پیاده‌سازی مدیریت بهینه نقدینگی (تعیین مراکز هزینه در صنعت برق و تعیین مدل‌های مدیریت کاهش و بهینه‌سازی هزینه‌های مناسب این صنعت، ساماندهی امور مالیاتی مرتبط با صنعت برق و…)» از جمله مأموریت‌های تعیین شده برای قائم مقام توانیر به شمار می‌رود.

«مدیریت چرخه عمر دارایی‌های صنعت برق کشور»، «بررسی و تعیین قیمت تمام شده برق مبتنی بر آخرین مدل‌های علمی و براساس اقتصاد خرد و کلان کشور» و «همکاری و بسترسازی برای تغییر نگاه سیستم‌های اجرایی، قانون گذاری و قضایی کشور به صنعت برق به عنوان دستگاه ملی اقتصادی» از دیگر وظایفی است که در حکم صادره توسط مهندس کردی، به عهده قائم‌مقام توانیر گذاشته شده است.

مدیرعامل توانیر در عین حال «بررسی و پیشنهاد روش‌ها، قوانین جدید و مناسب در زمینه اقتصادی، مالی و حسابداری صنعت برق» و «بررسی، مطالعه و ارتقای نقش صنعت برق در تولید ناخالص ملی و کاهش شدت انرژی در بخش برق» را به عنوان دیگر وظایف قائم مقام توانیر در حکم صادره به داوود منظور یادآور شده است.

 

همچنین براساس این حکم، «تغییر فرایندها، ساختار حسابداری صنعت برق و پیشنهاد استاندارد‌‌ها و رویه‌های جدید در این زمینه برای ایجاد روش متحدالشکل و مناسب با ساختار جدید صنعت برق مبتنی بر حضور بخش خصوصی (از جمله فروشندگان وخریداران خرد و کلان)» و «مطالعه جهت ایجاد مرکز حرفه‌ای برای موارد مرتبط به بورس، بانک‌ها، بیمه و بازار برق و روابط متقابل با این سازمان‌ها جهت تأمین حداکثری منافع صنعت برق» از دیگر وظایف قائم مقام توانیر به شمار می‌رود.