زیر سؤال بردن انتخابات هیأت‌رییسه کمیسیون توسط عارف بعید است

زیر سؤال بردن انتخابات هیأت‌رییسه کمیسیون توسط عارف بعید است عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این‌که آقای عارف در روز برگزاری انتخابات هیأت رییسه کمیسیون حضور داشتند و از نزدیک شاهد تمام مراحل برگزاری انتخابات بودند، گفت: به همین دلیل بنده شدیداً‌ به این مسأله مشکوکم که آقای عارف گفته باشد در […]

زیر سؤال بردن انتخابات هیأت‌رییسه کمیسیون توسط عارف بعید است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این‌که آقای عارف در روز برگزاری انتخابات هیأت رییسه کمیسیون حضور داشتند و از نزدیک شاهد تمام مراحل برگزاری انتخابات بودند، گفت: به همین دلیل بنده شدیداً‌ به این مسأله مشکوکم که آقای عارف گفته باشد در انتخابات هیأت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مهندسی صورت گرفته است.

کارن خانلری نماینده مسیحیان ارمنی شمال و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در واکنش به اظهارات اخیر محمدرضاعارف مبنی بر این‌که در انتخاب رییس کمیسیون آموزش مهندسی صورت گرفته است، اظهار داشت: من نمی‌دانم منظور آقای عارف از مهندسی انتخابات کمیسیون آموزش چه بوده است، ولی تا جایی که بنده می‌دانم، یکسری رایزنی‌‌ها قبل از انتخابات هیأت رییسه در تمام کمیسیون‌های تخصصی وجود داشت و انجام شد.

وی افزود: در انتخابات هیأت رییسه کمیسیون آموزش مهندسی انجام نشده است، اتفاقاً خود آقای عارف در روز برگزاری انتخابات هیأت رییسه کمیسیون حضور داشتند و از نزدیک شاهد تمام مراحل برگزاری انتخابات بودند، به همین دلیل بنده شدیداً‌ به این مسأله مشکوکم که آقای عارف گفته باشد در انتخابات هیأت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مهندسی صورت گرفته است، چرا که خود آقای عارف آن روز در کمیسیون حضور داشتند و شاهد بودند که مسایل عادی پیش رفت و اصلاً درگیری و تنشی هم وجود نداشت.

خانلری با بیان این‌که در انتخابات هیأت رییسه کمیسیون آموزش مهندسی صورت نگرفته است و نمایندگان در رأیشان مستقل بودند، تصریح کرد: بنده این سخن را واقعاً قبول ندارم و فکر می‌کنم در زمان شروع به‌کار کمیسیون آموزش و تحقیقات، بیان این سخنان درست نیست، بعد از رأی‌گیری و برگزاری انتخابات هیأت رییسه کمیسیون باید مسایل کنار گذاشته شده و به امور کشور پرداخته شود.

وی با بیان این‌که طرح چنین موضوعاتی و رسانه‌ای کردن این مسایل می‌تواند عواقب نامناسبی به دنبال داشته باشد، گفت: ایجاد هر شبهه دیگری در این موضوع حسن‌انجام‌کار را شدیداً زیر سؤال خواهد برد و صلاح نیست با مطرح شدن این شایبه‌ها، کار در کمیسیون آموزش و تحقیقات را شروع کنیم.

 

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: من شدیداً به این موضوع مشکوکم، شاید اشتباه رسانه‌ای اتفاق افتاده یا اطلاع‌رسانی مشکل داشته است، بیان این موضوع از آقای عارف بعید است، چرا که آقای عارف در تمام مراحل برگزاری انتخابات هیأت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات حضور داشتند و حتی به اعضای هیأت رییسه کمیسیون تبریک گفتند.