بازنگری نظامات اداری به دنبال شفاف‌سازی است

  عباس آخوندی بازنگری مبحث مقررات ملی ساختمان را امری ضروری دانست و گفت: ‌در حال حاضر، وظایف شهرداری، نظام مهندسی، مهندس ناظر، مالک و مجری در ابهام گسترده‌ای وجود دارد و باید این موارد در بازنگری نظامات اداری رفع شود‌» وزیر راه ‌و شهرسازی در گفت‌وگو با صما تصریح‌ کرد: ‌اکنون رژیم حقوقی روشنی […]

 

عباس آخوندی بازنگری مبحث مقررات ملی ساختمان را امری ضروری دانست و گفت: ‌در حال حاضر، وظایف شهرداری، نظام مهندسی، مهندس ناظر، مالک و مجری در ابهام گسترده‌ای وجود دارد و باید این موارد در بازنگری نظامات اداری رفع شود‌»

وزیر راه ‌و شهرسازی در گفت‌وگو با صما تصریح‌ کرد: ‌اکنون رژیم حقوقی روشنی برای رفع ابهامات حوزه وظایف شهرداری و نظام مهندسی، مالک و مجری در ساخت‌وساز وجود ندارد و این یک مشکل اساسی است.

وی با اعتقاد به این‌که قوانین موجود در آیین‌نامه نظامات اداری، قوانین خوب و مناسبی است، افزود: ‌ما در جریان بازنگری نظامات اداری به دنبال شفاف‌سازی کامل هستیم تا شهرداری براساس قانون در جایگاه قانونی خود قرار گیرد و هم مالک نیز از حقوق خود بهره‌مند شود.

وزیر راه ‌و شهرسازی ادامه ‌داد: ‌از طرفی، با بازنگری آیین‌نامه نظامات اداری مهندسان می‌توانند بهتر به مأموریت‌ها و وظایف قانونی خود عمل کنند و ساخت‌وساز در کشور ارتقا ‌یابد.

آخوندی با بیان این‌که اکنون نیاز به بازنگری کلی در آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی وجود دارد، اذعان‌ داشت: ‌مطابق پیش‌بینی‌های قانون، آیین‌نامه‌ها باید هر چند سال یک‌بار به صورت اساسی بازنگری شوند و با بررسی‌های پی‌‌درپی، ضعف‌ها شناسایی و اصلاح شوند.

 

وزیر راه ‌و شهرسازی در پایان با اشاره به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۷۵ یادآور ‌شد: ‌در حال حاضر با وجود گذشت زمان، ضعف‌های آیین‌نامه‌های قانون بارز شده است و نیاز به برطرف‌شدن آن وجود دارد و ممکن است در آینده نیز این نیاز دوباره احساس شود.