۱۸۹۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي کارون- تکمیل سیستم فایرآلارم

آگهی مناقصه بروز رساني, توسعه, راه اندازي و تکميل سيستم فايرآلارم نواحي غيرصنعتي فاز ۱ پتروشيمي کارون MN-15/491 شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد بروز رساني, توسعه, راه اندازي و تکميل سيستم فايرآلارم نواحي غيرصنعتي فاز ۱ پتروشيمي کارون خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد.  محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ […]

آگهی مناقصه بروز رساني, توسعه, راه اندازي و تکميل سيستم فايرآلارم نواحي غيرصنعتي

فاز ۱ پتروشيمي کارون MN-15/491

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد بروز رساني, توسعه, راه اندازي و تکميل سيستم فايرآلارم نواحي غيرصنعتي فاز ۱ پتروشيمي کارون خود را از طريق مناقصه عمومي به واجدين شرايط  واگذار نمايد. 

محل تحويل اسناد مناقصه: ماهشهرـ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ـ سايت ۲ـ شركت پتروشيمي كارون- دفتر امور حقوقي و پيمانها تلفن: ۰۶۱۵۲۱۲۲۷۰۷

جهت دريافت اسناد از طريق ايميل فيش واريزي و برگ درخواست خود را به آدرس famraei@krnpc.ir ارسال نماييد.( ذکر آدرس ايميل معتبرجهت ارسال اسناد مناقصه پس از ارسال درخواست ضروری می­‌باشد(

زمان تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۴٫۰۸ لغايت ۹۵٫۰۴٫۲۰

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري ۹۵٫۰۵٫۰۴

قيمت فروش اسناد: ۵۰۰،۰۰۰ پانصد هزار ريال واريز به حساب ۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷ بانک ملت و يا شبای ۷۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۱۹۳۳۳۱۱۱۷IR بانک ملت بنام شرکت پتروشيمي کارون

 الف: مناقصه يک مرحله‌اي بوده و شرکت‌کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگان ۶۰ امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت‌کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

ج: کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/491

بروز رساني, توسعه, راه اندازي و تکميل سيستم فايرآلارم  

نواحي غيرصنعتي  فاز ۱ پتروشيمي کارون

 

نوبت  دوم

 

 

 

 

 

 

روابط عمومي پتروشيمي کارون