برخی مسؤولان از مفهوم خصوصی‌سازی بی‌اطلاعند

رییس کل سازمان خصوصی سازی برخی مسؤولان از مفهوم خصوصی‌سازی بی‌اطلاعند رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: برخی اظهارنظر‌ها نشان از عدم آشنایی برخی مسؤولان از مفهوم خصوصی‌سازی دارد که به عنوان مانع و مقاومتی بر سر راه واگذاری‌ها مطرح هستند. به گزارش مهر، عبدا…پوری‌حسینی با اشاره به این‌که اجرای اصل ۴۴ قانون اساس و سیاست […]

رییس کل سازمان خصوصی سازی

برخی مسؤولان از مفهوم خصوصی‌سازی بی‌اطلاعند

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: برخی اظهارنظر‌ها نشان از عدم آشنایی برخی مسؤولان از مفهوم خصوصی‌سازی دارد که به عنوان مانع و مقاومتی بر سر راه واگذاری‌ها مطرح هستند.

به گزارش مهر، عبدا…پوری‌حسینی با اشاره به این‌که اجرای اصل ۴۴ قانون اساس و سیاست خصوصی‌سازی یکی از درمان‌های اقتصاد بیمار کشور است، گفت: بر این اساس، نگرانی‌ها، ناراحتی‌ها و سنگ‌اندازی‌های بر سر راه اجرای خصوصی‌سازی در همه جای دنیا امری طبیعی است.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: با این حال اگر این سنگ‌اندازی‌ها از حد معمول بیش‌تر شود، نشان از وجود مشکلات بیش‌تر در این زمینه دارد و در صورت عدم حل شدن این موضوعات، خصوصی‌سازی با توقف مواجه می‌شود.

وی با بیان این‌که معمولاً اعتراض‌ها به خصوصی‌سازی و مقاومت‌‌ها معمولاً توسط صاحبان منفعت اتفاق می‌افتد، اضافه کرد: بر این اساس، برخی اظهارنظر‌ها نشان از عدم آشنایی برخی مسؤولین از مفهوم خصوصی‌سازی دارد که به عنوان مانع و مقاومتی بر سر راه واگذاری‌ها مطرح هستند.

پوری‌حسینی در ادامه در خصوص دیگر مشکلات در راستای اجرای خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: متأسفانه بخش خصوصی در کشور ضعیف نگه داشته شده است و نمی‌تواند با دولت رقابت کند و اگر قرار باشد صبر کنیم بخش خصوصی قوی و پس از آن خصوصی‌سازی را انجام دهیم این امر تحقق پیدا نمی‌کند و بر این اساس تا زمانی که اقتصاد نفتی را دنبال کنیم دولت بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد.

وی اذعان داشت: از سوی دیگر بخش خصوصی خودبه‌خود تقویت نمی‌شود، بنابراین باید با کمک دولت تلاش کنیم بخش خصوصی تقویت شود که این اتفاق از شاهراه خصوصی‌سازی می‌گذرد و آن هم به این روش است که رغبت، انگیزه، توان و اراده‌ای توسط دولت فراهم شود تا بخش خصوصی در واگذاری‌ها شرکت کند.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: به‌طور معمول بخش خصوصی بهتر از دولت مدیریت بنگاه‌ها را انجام می‌دهد، به عنوان مثال اگر خودروسازان به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شدند و به آن‌ها اختیار می‌دادیم، الان وضعیت خودروسازی در کشور بدین گونه نبود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به موازات واگذاری‌ها، قانون‌گذار و اصل ۴۴ موضوعی چون بهبود فضای کسب و کار را تعریف کرده است که البته جزو وظایف سازمان خصوصی‌سازی نیست.

پوری حسینی افزود: بر این اساس باید شرایطی فراهم شود تا حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در اقتصاد فراهم شود که کار سنگینی است و نیاز به تقویت بخش خصوصی توسط دولت دارد.

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت: مجلس باید داور میان بخش خصوصی و دولت باشد و قوانین و مقرراتی که مانع رشد و گسترش بخش خصوصی می‌شود را از میان ‌بردارد.