عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در فولاد خوزستان

عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در فولاد خوزستان آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای بخشی از کارگران فولاد خوزستان اجرا نمی‌شود و این کارگران نمی‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند. جمعی از کارگران فولاد خوزستان در تماس با ایلنا از عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خبر دادند. از قرار […]

عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در فولاد خوزستان

آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای بخشی از کارگران فولاد خوزستان اجرا نمی‌شود و این کارگران نمی‌توانند از بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

جمعی از کارگران فولاد خوزستان در تماس با ایلنا از عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خبر دادند.

از قرار معلوم، این کارگران که تعداد آن‌‌ها به چند صد نفر می‌رسد و در سال۸۹ با مجتمع فولاد قرارداد مستقیم بستند، در خصوص بازنشستگی دچار مشکل شده‌اند.

به گفته کارگران، مشکل از آن‌جا آغازمی‌شود که کارفرمای پیمانکار در سال‌های گذشته، ۴درصد حق بیمه کارهای سخت وزیان‌آور را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است و کارگرانی که به سن بازنشستگی پیش از موعد رسیده‌اند، به دلیل اهمال پیمانکار نمی‌توانند بازنشست شوند.

از طرفی این کارگران که از سال ۸۹ طرف قرارداد شرکت فولاد خوزستان هستند، به پیمانکاران دسترسی ندارند و همچنین پیمانکارانی که در حال حاضر به آن‌‌ها می‌توان دسترسی داشت از پرداختن این ۴درصد خودداری می‌کنند.

ظاهراً برخی از کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، از اداره کار استعلام گرفته و براساس این استعلام، رأی پرداخت این ۴درصد به‌کارفرمای اصلی عودت داده شده است، به این معنی که فولاد خوزستان باید این ۴درصدی را که پیمانکاران پرداخت نکردند، تقبل نماید.

 

ولی به گفته کارگران فولاد خوزستان از پرداخت ۴درصد سختی کار کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، امتناع می‌کند.