تدوین فرایند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

تدوین فرایند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی   عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تدوین فرایند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خبر داد. فرناز علوی به شانا گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری وزارت نفت فرایند سرمایه‌گذاری را تدوین کرده است، از این رو همسو با اهداف این فرایند تلاش می‌کنیم زمینه‌های مناسب […]

تدوین فرایند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

 

عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تدوین فرایند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی خبر داد.

فرناز علوی به شانا گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری وزارت نفت فرایند سرمایه‌گذاری را تدوین کرده است، از این رو همسو با اهداف این فرایند تلاش می‌کنیم زمینه‌های مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود.

به گفته وی، در فرایند تازه تدوین شده برای جذب سرمایه‌های جدید جایگاه و همچنین گردش فعالیت‌های سرمایه‌گذار و متقاضی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تعیین شده است.

عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره سازوکار اجرای فرایند نو توضیح داد: با توجه به ایجاد مدیریت سرمایه‌گذاری در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و همکاری این مدیریت با مدیریت برنامه‌ریزی زمینه‌های راحت تر شدن فعالیت سرمایه‌گذار ایجاد شده است و سرانجام دو مدیریت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی باید توانمندی و طرح پیشنهادی سرمایه‌گذار را تأیید کنند.

 

علوی یادآور شد: پس از تأیید طرح پیشنهادی فعالیت اجرایی سرمایه‌گذار برای گرفتن مجوزهای خوراک و سرانجام فعالیت اجرایی هدایت و آغاز می‌شود.