۱۹۰۰ مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- شرکت ورشکسته پارافین صنعتی آذرخش

آگهی مزایده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته پارافین صنعتی آذرخش در نظر دارد نسبت به فروش محل کارخانه به نشانی : استان البرز – شهرستان اشتهارد –شهرک صنعتی اشتهارد- فاز یک قطعه ۶۴۱-بلوار ملا صدرا خیابان بهستان چهارم را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۶٫۰۷ روز […]

آگهی مزایده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقامي از شرکت ورشکسته پارافین صنعتی آذرخش در نظر دارد نسبت به فروش محل کارخانه به نشانی : استان البرز شهرستان اشتهارد شهرک صنعتی اشتهارد- فاز یک قطعه ۶۴۱-بلوار ملا صدرا خیابان بهستان چهارم را از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۶٫۰۷ روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران- خیابان سپهبد قرنی- تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه ۷ اقدام نماید.

الف : مشخصات ملک و محل آن

عرصه کارخانه به مساحت ۲۴۰۰متر مربع و اعیانی شامل سالن اصلی ۴۲۰ مترمربع، دارای اطاق‌های اداری شامل دفتر،  آبدارخانه، نهارخوری، سرویس بهداشتی، آزمایشگاه، انباری، موتورخانه و سرایداری.

قیمت پایه مزایده: طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد.

مشخصات تجهیزات و تأسیسات :

(شامل۳۶ فقره)به عبارت: مخزن استوانه ای و فلزی یازده فقره-دستگاه لیفتراک فرغون بشکه بر دستی جرثقیل دستی جرثقیل برقی کپسول آتش نشانی کمد- میز صندلی چوبی رادیاتور بخاری نفتی آبگرمکن کولر آبی پمپ سانتریفوژ- دیگ فولادی-مشعل تابلو فرمان کلکتور آچار رنگی آچار تخت شیر فلکه دیزل ژنراتور آگزاست- گاورنر منبع- پمپ انژکتور سیستم خنک کن و غیره.

قیمت پایه مزایده :طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می‌باشد.

 ب : شرایط شرکت در مزایده

 

۱ فروش نقدي است و هزینه‌های مربوطه به مورد مزایده (بجز مالیات نقل و انتقال و سایر دیون مورد مزایده که به عهده فروشنده است) بالمناصفه به عهده طرفین است. ۲- پیشنهاددهندگان باید قبلاً ۵% قیمت بهای ارزیابی رابه عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده را به حساب جاری شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. ۳- پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده شرکت ورشکسته پارافین مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۹۵٫۰۶٫۰۷ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هفتم تسلیم نمایند. ۴- پیشنهادات در ساعت ۱۰صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوریبه عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. این اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم- مشروط- فاقد سپرده و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهــد شد. ۵- برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم سند انتقال قطعی در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده از سوی اداره حاضر شود. (بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت ۱۰۰% قیمت پیشنهادی و حضور در دفترخانه میسر خواهد بود) ۶- چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نگیرد یا آنکه برنده مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارات وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد. ۷- مراجعه به ادارات مربوطه جهت انجام تشریفات انتقال سند اعم از شهرداری‌ها، اداره ثبت، مالیات و غیره به عهده خریدار می‌باشد.