۱۹۰۰ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- اجرای ساختمان غربالگری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای      مناقصه شماره : ۱۶- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد اجرایی ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان امام خمینی ره شهرستان خمین را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه‌های مشابه از قبیل احداث بخش‌ها یا مراکز درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای     

مناقصه شماره : ۱۶- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد اجرایی ساختمان غربالگری سرطان بیمارستان امام خمینی ره شهرستان خمین را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه‌های مشابه از قبیل احداث بخش‌ها یا مراکز درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه پنج ابنیه) از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۰۸ لغایت  ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۳

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا وقت اداری  ساعت ۱۵ روز چهارشنبه  ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۳

سپرده شرکت درفرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱- ۱۶۱۳۴۳۰۳۰بانک رفاه کارگران به مبلغ ۶۶۹۰۶۴۷۶۴ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات: متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳  امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه نمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۶ راس ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانیhttp://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

 

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک