۱۹۰۰ مزایده – شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي- فروش انواع ضایعات و …

 آگهي فراخوان مزايده عمومي ۱۰۳/۹۵ نام شرکت مزايده‌گزار: شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي موضوع مزايده: فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم، مواد آلومینیومی، انواع تابلوهای توزیع، مواد غیرفلزی، قطعات داغی و باتری خودرو، قطعات الکترونیکی و کامپیوتری، موتورهای الکتریکی و قطعات چوبی اسقاط شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي در نظر […]

 آگهي فراخوان مزايده عمومي ۱۰۳/۹۵

نام شرکت مزايده‌گزار: شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي

موضوع مزايده: فروش انواع ضایعات سیم و کابل آلومینیوم، مواد آلومینیومی، انواع تابلوهای توزیع، مواد غیرفلزی، قطعات داغی و باتری خودرو، قطعات الکترونیکی و کامپیوتری، موتورهای الکتریکی و قطعات چوبی اسقاط

شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي در نظر دارد انواع ضايعات فوق را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. متقاضيان محترم مي‌توانند از روز سه‌شنبه  ۹۵٫۰۴٫۰۸ تا سه‌شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۵ از ساعت ۸ تا ۱۳ (به جز پنجشنبه و جمعه)به منظور خريد اسناد مزايده وهماهنگي جهت بازديد از انبار، با ارائه فيش واريزي به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۲۴۱۹۳۰۰۴ به اداره هماهنگي انبارهاي شرکت واقع در مشهد بلوار کمربندی, روبروی ميدان بار رضوي, ابتدای بلوار شهيد عباسپور, بين درب نيروگاه مشهد و توس نيرو (مقابل شرکت گاز) مراجعه نمايند. ضمنا اسناد مزايده در سايت شرکت به نشاني www.kedc.ir و همچنين وب سايت توانير به نشاني www.Tavanir.org.ir  قابل مشاهده ودريافت است.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء, مشروط, مخدوش, بدون سپرده, چک شخصي و پيشنهادهايي که بعد از انقضاي مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قبول پيشنهادها تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۵ در اداره هماهنگي انبارها(نشاني بالا) بوده و گشايش پاکتها در روز شنبه ۹۵٫۰۴٫۱۹ در محل سالن جلسات شرکت واقع در بلوار فرهنگ, بين دانش آموز و دانشجو خواهد بود.

ميزان سپرده جهت شرکت در مزايده ده درصد مبلغ پيشنهادي مي‌باشد.

برای دريافت اطلاعات بيشتر با تلفن ۳۳۶۵۱۳۴۲-۰۵۱ در ساعات اداري تماس حاصل فرماييد. 

                                                                                                           روابط عمومي

شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوي