ارسال شناسه حساب بانکی مشتریان بانک سینا با پیامک

ارسال شناسه حساب بانکی مشتریان بانک سینا با پیامک با تمهیدات اندیشیده شده و در راستای اطلاع‌رسانی بهینه به هموطنان، شناسه حساب بانکی (شماره شبا) مشتریان بانک سینا از طریق پیامک جهت ایشان ارسال می‌شود. به گزارش مناقصه مزایده از روابط‌عمومی بانک سینا، در راستای ارایه بهینه خدمات بانکی، به محض افتتاح حساب از سوی […]

ارسال شناسه حساب بانکی مشتریان بانک سینا با پیامک

با تمهیدات اندیشیده شده و در راستای اطلاع‌رسانی بهینه به هموطنان، شناسه حساب بانکی (شماره شبا) مشتریان بانک سینا از طریق پیامک جهت ایشان ارسال می‌شود.

به گزارش مناقصه مزایده از روابط‌عمومی بانک سینا، در راستای ارایه بهینه خدمات بانکی، به محض افتتاح حساب از سوی هموطنان در بانک سینا، شماره سپرده و شماره شبای حساب آن‌ها از طریق پیامک ارسال می‌شود.

همچنین با توجه به ارتقای سامانه ارسال پیامک بانک سینا، آماده بودن دسته چک و درج مبلغ آن در پیامک تأمین موجودی چک نیز جهت مشتریان از طریق پیامک ارسال می‌شود.

 

گفتنی است این خدمت تکمیل‌کننده سرویس ارسال پیامک‌های مربوط به واریز و برداشت حساب و سایر اطلاع‌رسانی‌های مرتبط با خدمات بانکداری الکترونیک است.