کوه تفتان، بام سیستان

کوه تفتان، بام سیستان ناصر بهزاد فر-کوه تفتان خاش که در اصطلاح محلی به چهل‌تن معروف است، در جنوب شرقی ایران و در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان خاش واقع شده است. تفتان تنها آتشفشان فعال در سراسر ایران است. کوه تفتان که آتشفشان تفتان در آن قرار دارد، بلند‌‌ترین کوه‌های بلوچستان را تشکیل می‌دهد […]

کوه تفتان، بام سیستان

ناصر بهزاد فر-کوه تفتان خاش که در اصطلاح محلی به چهل‌تن معروف است، در جنوب شرقی ایران و در ۵۰ کیلومتری شمال شرقی شهرستان خاش واقع شده است. تفتان تنها آتشفشان فعال در سراسر ایران است. کوه تفتان که آتشفشان تفتان در آن قرار دارد، بلند‌‌ترین کوه‌های بلوچستان را تشکیل می‌دهد و دارای قلل متعدد است. قله آتشفشانی آن به نام چل تن موسوم است که در منتهی‌الیه جنوب شرقی کوه واق شده، کوه تفتان با ارتفاع ۴۰۴۲ متر از سطح دریا، یکی از آتشفشان‌های نیمه بلند است.

تفتان در زبان پارسی به معنای مکان گرما است. این آتشفشان فعال است و گازهای گوگرد در دهانه آن منتشر می‌شوند. کوهنوردان عموماً از یال غربی صعود می‌کنند که در آن پناهگاه مجهزی ساخته شده‌ است.

ارتفاع اردوگاه دره گل از سطح دریا ۲۴۹۳ متر، ارتفاع پناهگاه صبح ۳۲۲۸ متر و ارتفاع قله تفتان ۳۹۰۵ متر می‌باشد. از اردوگاه آموزش و پرورش دره‌گل تا پناهگاه صبح (Sobah) از مسیر تنگه‌گلو نیاز به ۳ ساعت کوهپیمایی است. از پناهگاه صبح تا قله تفتان حدود ۳ تا ۴ ساعت زمان لازم برای صعود است.

به دلیل وزش بادهای سنگین و سرد در فصل زمستان عموماً صعود به این قله بسیار دشوار است. به‌طوری که مسیر ۳ ساعته تا پناهگاه بیش از ۸ ساعت زمان نیاز دارد.

این کوه فعال است و هر لحظه ممکن است این آتشفشان فوران کند.

مسیر دسترسی

 

در جاده خاش به زاهدان اگر از خاش به سمت شمال حرکت کنید پس از حدود ۲۰ کیلومتر تابلوی بزرگی مسیر دسترسی به قله تفتان را به شما نشان می‌دهد. اگر از زاهدان به سمت خاش حرکت کنید، حدود کیلومتر ۱۳۰ به خروجی روستاهای تمندان و کوشه می‌رسید. از سر جاده تا دو راهی که سمت راست آن با تابلویی شما را به طرف اردوگاه راهنمایی می‌کند حدود ۲۰ کیلومتر و از دو راهی تا اردوگاه ۸ کیلومتر راه پیش رو خواهید داشت.