مناقصه ۴۰۰۰ هکتاری ساخت شبکه آبیاری ۴ سد در لرستان

مناقصه ۴۰۰۰ هکتاری ساخت شبکه آبیاری ۴ سد در لرستان برای فاز اول ۴۰۰۰ هکتار و هر سد ۱۰۰۰ هکتار عملیات اجرایی آن‌‌ها به مناقصه گذاشته شده است ‌رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ‌برای سال ۹۶، ۶۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری در عرصه‌ها اجرا می‌شود. به گزارش ایسنا، عبدالرضابازدار ‌گفت: ‌اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند […]

مناقصه ۴۰۰۰ هکتاری ساخت شبکه آبیاری ۴ سد در لرستان

برای فاز اول ۴۰۰۰ هکتار و هر سد ۱۰۰۰ هکتار عملیات اجرایی آن‌‌ها به مناقصه گذاشته شده است

‌رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ‌برای سال ۹۶، ۶۰ هزار هکتار طرح آبخیزداری در عرصه‌ها اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، عبدالرضابازدار ‌گفت: ‌اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌تواند از فرسایش خاک جلوگیری کند و حجم بیش‌تری از بارش‌‌‌ها را در خاک نفوذ دهد.

وی همچنین از اجرای ۹۵۰۰ هکتار شبکه فرعی آبیاری در استان خبر داد و گفت: ۴ سد در استان داریم که تقریباً شبکه‌های اصلی آن‌‌ها انجام شده است و برای سال ۹۵ برنامه داریم که ۹۵۰۰ هکتار شبکه فرعی اجرایی کنیم.

وی اضافه کرد: برای فاز اول ۴۰۰۰ هکتار و هر سد ۱۰۰۰ هکتار عملیات اجرایی آن‌‌ها به مناقصه گذاشته شده است، امیدواریم که بتوان از ظرفیت ملی و اعتبارات طی برنامه‌ای به پیمانکار واگذار کنیم.

 

بازدار با اشاره به اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری طی سال ۹۵، اظهار کرد: ۷٫۵ درصد کل برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را اجرای این طرح به خود اختصاص داده و برای سال ۹۵-۹۴ این طرح حدود ۹۰۰۰ هکتار است.