۱۹۰۱ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز- ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی

 آگهي فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران عمرانی نوبت اول  نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز موضوع: ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف) مهلت دریافت اوراق: ‌به مدت ۷ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۱۲ لغایت۹۵٫۰۴٫۲۱ مهلت تحویل پاکات: ‌به مدت ۱۰ روزكاري از تاریخ […]

 آگهي فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران عمرانی

نوبت اول

 نام سازمان: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز

موضوع: ارزیابی کیفی عمومی پیمانکاران عمرانی از طریق فراخوان

محل دريافت اوراق: دبیرخانه مرکزی دانشگاه (طبقه همکف)

مهلت دریافت اوراق: ‌به مدت ۷ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۱۲ لغایت۹۵٫۰۴٫۲۱

مهلت تحویل پاکات: ‌به مدت ۱۰ روزكاري از تاریخ ۹۵٫۰۴٫۲۲ لغایت ۹۵٫۰۵٫۰۴

محل تحویل پاکات: دفتر مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه (طبقه چهارم)

شرایط لازم برای شرکت در مناقصه: کلیه رتبه­های اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

تذکر: جهت دریافت اوراق ارزیابی، ارایه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۷۶۱۶۰۲۱۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه استاد مطهری کرج کد ۲۶۴۰ به نام دانشگاه علوم پزشکی البرز و معرفی نامه شرکت الزامی می­باشد.

نشاني سازمان: بلوار طالقانی شمالی بالاتر از میدان طالقانی شهرک اداری ساختمان مرکزی

ساعت کاری دانشگاه از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ لغایت ۱۶ می­باشد.

 

     شماره تماس: ۳۲۵۵۸۹۳۶-۰۲۶