پرداخت وام ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی روستایی توسط پست‌بانک

پرداخت وام ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی روستایی توسط پست‌بانک براساس توافق‌نامه منعقده بین پست‌بانک‌ایران، نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تسهیلات یارانه‌دار ارزان‌قیمت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی روستایی توسط این بانک پرداخت می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، خسرو فرحی، مدیرعامل پست‌بانک در مراسم امضای این توافق‌نامه گفت: این تسهیلات به‌منظور احداث، تکمیل، […]

پرداخت وام ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی روستایی توسط پست‌بانک

براساس توافق‌نامه منعقده بین پست‌بانک‌ایران، نهاد ریاست‌جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تسهیلات یارانه‌دار ارزان‌قیمت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی روستایی توسط این بانک پرداخت می‌شود.

به گزارش مناقصه‌مزایده، خسرو فرحی، مدیرعامل پست‌بانک در مراسم امضای این توافق‌نامه گفت: این تسهیلات به‌منظور احداث، تکمیل، بهینه‌سازی، تجهیز، توسعه و فعالسازی واحدهای تولیدی روستایی در بخش‌های مختلف مناطق روستایی به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های غیردولتی واجد شرایط معرفی شده از سوی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود ۱۰ و ۱۲ درصد پرداخت می‌شود که ۶ درصد آن توسط دولت و از محل قانون بودجه‌ سال ۱۳۹۵ به‌ عنوان کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه حمایت از تولید و کسب‌وکار‌‌ها تأمین می‌شود.

فرحی تأکید کرد: نرخ این تسهیلات در مناطق مرزی ۱۰ درصد و مناطق محروم نیز ۱۲ درصد است که ۶ درصد آن از سوی دولت در قالب یارانه سود تسهیلات تأمین می‌شود و فعالان واحدهای تولیدی مناطق مرزی و مناطق محروم به‌ ترتیب ۴ و ۶ درصد سود تسهیلات را می‌پردازند.

 

مدیرعامل پست‌بانک عنوان کرد: مدت بازپرداخت این تسهیلات حداکثر یک‌سال است و دوره سرمایه‌گذاری طرح‌ها جهت خرید اموال سرمایه‌ای نیز شامل یک‌سال دوره ساخت، شش ماه‌ تنفس و ۵ سال بازپرداخت جمعاً ۷۸ ماه است که در صورت موافقت نهاد ریاست‌جمهوری تا ۸۴ ماه قابل افزایش است.