فروش بیمه شخص ثالث در بیمه معلم ادامه پیدا می‌کند

فروش بیمه شخص ثالث در بیمه معلم ادامه پیدا می‌کند براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه خصوصی دیگر الزامی برای فروش این بیمه‌نامه ندارند و در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی، می‌توانند به این حوزه ورود کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط عمومی بیمه معلم، بسیاری از بیمه‌گران، بیمه شخص […]

فروش بیمه شخص ثالث در بیمه معلم ادامه پیدا می‌کند

براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه خصوصی دیگر الزامی برای فروش این بیمه‌نامه ندارند و در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی، می‌توانند به این حوزه ورود کنند.

به گزارش مناقصه‌مزایده از روابط عمومی بیمه معلم، بسیاری از بیمه‌گران، بیمه شخص ثالث را رشته‌ای زیان‌ده می‌دانند و بر این باورند که این نوع رشته سوددهی ندارد، با این حال مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه معلم معتقد است بیمه گران همچنان به صدور این بیمه‌نامه ادامه خواهند داد.

سیاوش‌کمندی با بیان این که هم‌اکنون حدود ۴۵ درصد پرتفوی‌های شرکت‌ها، بیمه شخص ثالث است، گفت: عمل کردن به تعهدات قبلی در این رشته، منوط به فروش بیمه‌نامه جدید است.

وی با تأکید بر این که بیمه شخص ثالث ویترینی برای فروش سایر رشته‌هاست، اظهار کرد: حجم بالای فروش در این رشته، موجب گردش نقدینگی بالا در شرکت‌ها می‌شود.

 

کمندی افزود: با توجه به استدلال‌های ارایه شده، شرکت بیمه معلم به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث ادامه خواهد داد.