دستورالعمل اجرايي دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری

دستورالعمل اجرايي دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری این دستورالعمل به منظور دریافت سفارش‌هاي تلفنی جهت انجام معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس با استفاده از مرکز تماس کارگزاری در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۰ شامل ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره و یک پیوست به تصويب هيأت ‌مديره سازمان […]

دستورالعمل اجرايي دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری

این دستورالعمل به منظور دریافت سفارش‌هاي تلفنی جهت انجام معاملات اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس با استفاده از مرکز تماس کارگزاری در تاریخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۰ شامل ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره و یک پیوست به تصويب هيأت ‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

ماده ۱: اصطلاحات و واژه‌هايي که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شورای‌ اسلامي، تعریف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل و قرارداد پیوست به کار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:

بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت بورس کالای ایران است.

فرابورس: شرکت فرابورس ایران است.

عضو: کارگزار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس است که امکان دریافت سفارش‌های تلفنی مشتریان را با استفاده از مرکز تماس فراهم نموده است.

مرکز تماس: عبارت است از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که به واسطه آن امکان ثبت سفارش‌های تلفنی مشتری توسط عضو فراهم می‌شود.

سفارش تلفنی: درخواست خريد يا فروش اوراق بهادار و کالا و اخذ سایر اطلاعات مربوط به آن طبق مقررات است كه توسط مشتري با استفاده از مرکز تماس، جهت اجرا به عضو ارسال می‌شود.

مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی است كه متقاضي خريد يا فروش اوراق بهادار و کالا از طریق مرکز تماس می‌باشد.

کاربر پاسخگوی عضو: کاربری از کارکنان عضو است که وظیفه دریافت تماس‌های تلفنی و ثبت آن در سامانه معاملات را بر عهده دارد.

ماده ۲: مرکز تماس مورد استفاده عضو باید قبلاً از حیث مواردی از قبیل امنیت و قابلیت‌های فنی به ویژه جهت تعیین صحیح هویت مشتری و حفظ تمامیت پیام‌های مورد مبادله و نگهداری سوابق به صورت مطمئن در یک سطح معقول و متعارف به تأيید سازمان رسیده و امکانات مناسبی را جهت کنترل و نظارت مستمر بر حفظ شرایط فوق در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره ۱: صدور تأيیدیه مندرج در صدر این ماده رافع مسؤولیت عضو در خصوص تأمین امنیت و قابلیت‌های فنی مرکز تماس نمی‌باشد.

تبصره ۲: بهره‌برداری از مرکز تماس تأیید شده موضوع این ماده پس از پلمپ آن توسط سازمان امکان‌پذیر است و هرگونه تغییر در آن مستلزم اخذ تأییدیه مجدد از سازمان می‌باشد.

ماده ۳: درخواست اخذ تأییدیه موضوع ماده ۲ این دستورالعمل باید توسط عضو کتباً و به همراه مستندات مورد نیاز به سازمان ارایه شود. در صورت کامل بودن اطلاعات و مستندات فوق، سازمان نظر خود را مبنی بر پذیرش یا رد درخواست ارایه شده به عضو متقاضی اعلام می‌كند.

ماده ۴: عضو می‌تواند خدمات مرکز تماس خود را در اختیار مشتریانی که حايز شرایط زیر باشند، قرار دهد:

داشتن ۱۸سال تمام؛

نداشتن منع معاملات اوراق بهادار و کالا که توسط سازمان یا سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام شده باشد.

تبصره:‌ در مورد مشتریان حقوقی، شخص معرفی شده از سوی وی باید حايز شرایط موضوع این ماده باشد.

 

ماده ۵: عضو باید قراردادی را مطابق نمونه پیوست این دستورالعمل، با مشتریان در خصوص استفاده از خدمات مرکز تماس منعقد كند.