تورم در تولید کم شد

تورم در تولید کم شد آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده است میزان تورم سالانه بخش تولید در خردادماه حدود ۰٫۵ درصد کم شده است. به گزارش ایسنا، در ماه گذشته شاخص بهای تولیدکننده به عدد ۲۱۸٫۲رسید که بیانگر تورم ماهانه ۰٫۳ درصدی در این بخش است. این در حالی است که تورم تولید در […]

تورم در تولید کم شد

آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است میزان تورم سالانه بخش تولید در خردادماه حدود ۰٫۵ درصد کم شده است.

به گزارش ایسنا، در ماه گذشته شاخص بهای تولیدکننده به عدد ۲۱۸٫۲رسید که بیانگر تورم ماهانه ۰٫۳ درصدی در این بخش است. این در حالی است که تورم تولید در اردیبهشت ماه حدود ۰٫۶ درصد بوده که در خرداد ماه تا نصف کاهش یافته است.

اما تورم تولید در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ماه(تورم سالانه) حدود ۳٫۸ درصد ثبت شده که نسبت به نرخ ۴٫۲ درصدی اریبهشت ماه ۰٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین تورم نقطه به نقطه تولید در ماه قبل به ۱٫۶ درصد رسید. این شاخص به عنوان نشان‌دهنده تغییرات ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، در اردیبهشت ماه ۳٫۱ درصد گزارش شده بود.

 

در عین حال که بررسی تغییرات شاخص بها در بین گروه‌های اصلی تولیدی و خدماتی حاکی از آن است که خدمات با صفر و ارتباطات با ۰٫۱درصد کم‌ترین تورم و بهداشت و مددکاری با حدود ۱٫۱ و سایر فعالیت‌های اجتماعی با ۱٫۳ درصد بیش‌ترین تورم را در بین گروهای اصلی به خود اختصاص داده‌اند.