دهک چهارم بیشینه امتیاز جایزه مدیریت سلامت اداری

توسط شرکت پالایش گاز بید بلند کسب شد دهک چهارم بیشینه امتیاز جایزه مدیریت سلامت اداری در پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری شرکت پالایش گازبیدبلند با ایجاد و به‌کارگیری سازوکارهای مدیریتی و بهبود فرایندهای سازمانی در دهک چهارم بیشینه امتیاز سلامت اداری قرار گرفت. به گزارش مناقصه مزایده، هاشمی‌فر، مسؤول بررسی‌های اداری و بهبود […]

توسط شرکت پالایش گاز بید بلند کسب شد

دهک چهارم بیشینه امتیاز جایزه مدیریت سلامت اداری

در پنجمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری شرکت پالایش گازبیدبلند با ایجاد و به‌کارگیری سازوکارهای مدیریتی و بهبود فرایندهای سازمانی در دهک چهارم بیشینه امتیاز سلامت اداری قرار گرفت.

به گزارش مناقصه مزایده، هاشمی‌فر، مسؤول بررسی‌های اداری و بهبود محیط کار اظهار داشت : در راستای برنامه ششم از ۱۰ برنامه تحول نظام سلامت اداری و فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد، شرکت پالایش گاز بیدبلند با حضور فعال در پنجمین دوره از نظام ارزیابی سلامت اداری با به‌کارگیری سازوکارهای مدیریتی و بهبود فرایند‌های سازمانی با ارتقای به سطح بالاتری نسبت به دوره قبل در دهک چهارم بیشینه امتیاز جایزه مدیریت سلامت اداری قرارگرفت.

وی در ادامه گفت؛ نظام ارزیابی اداری همه ساله به اهتمام قوه قضاییه وبا حضور معاونین وزرای دولت و مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌گردد که به تفکیک سازمان پولی و بانکی، سازمان انرژی، سازمان صنعت و معدن و سازمان خدمات عمومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که در بخش سازمان انرژی شرکت پالایش گاز بیدبلند موفق به عنوان ذکرشده فوق گردید.

 

شایان ذکر است جایزه مدیری سلامت اداری که به‌صورت غیردولتی اجرا می‌شود با هدف شناسایی، بهبود و تقدیر از سازمان‌های موفق در حوزه سیستم‌ها و روش‌های مدیریتی منتج به ارتقای سلامت اداری طراحی شده است و امتیاز هر سازمان براساس مستندات صحه‌گذار معیارهای مدل ارزیابی محاسبه می‌گردد.