سرنوشت نامعلوم ۲۵۰۰ متقاضی بازنشستگی پیش از موعد آموزش و پرورش

    مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از بارمالی ۲۰۰۰ میلیاردتومانی اجرای بازنشستگی پیش از موعد ۲۵۰۰ متقاضی بازنشستگی پیش از موعد خبر داد و اظهارکرد: بر اساس بخشنامه جدید، اگر شخصی بخواهد زودتر از موعد یادشده بازنشسته شود، دستگاه متبوعش باید حقوق مشمول کسورات میزان سنوات باقی‌مانده از خدمتش را […]

 

 

مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش از بارمالی ۲۰۰۰ میلیاردتومانی اجرای بازنشستگی پیش از موعد ۲۵۰۰ متقاضی بازنشستگی پیش از موعد خبر داد و اظهارکرد: بر اساس بخشنامه جدید، اگر شخصی بخواهد زودتر از موعد یادشده بازنشسته شود، دستگاه متبوعش باید حقوق مشمول کسورات میزان سنوات باقی‌مانده از خدمتش را یک‌جا به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند. حسن حسینی در گفت‌وگو ایسنا، درباره اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش اظهار‌کرد: دکتر نوبخت در تیرماه امسال مصوبه‌ای پیرامون بازنشستگی پیش از موعد ابلاغ کرد. وی ادامه داد: در این بخشنامه آمده است که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن و در سقف حداکثر ۵ درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی با مسؤولیت بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مسؤول مجاز بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش و ذخیره مرخصی، مجاز است.