حضور گسترده در انتخابات مجلسی کارآمد و متخصص شکل می‌دهد

  یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد که با مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلسی کارآمد و متخصص تشکیل خواهد شد که می‌تواند باعث حل مشکلات و توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شود. به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار اظهار کرد: مردم در انتخاب نماینده باید همه جانبه نگری داشته باشند […]

 

یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تأکید کرد که با مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلسی کارآمد و متخصص تشکیل خواهد شد که می‌تواند باعث حل مشکلات و توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شود.

به گزارش ایسنا، محمدصالح جوکار اظهار کرد: مردم در انتخاب نماینده باید همه جانبه نگری داشته باشند تا در نهایت مجلسی تشکیل شود که در جهت توسعه پایدار کشور حرکت کند. این موضوع منوط به انتخاب نمایندگانی متخصص و متعهد با دغدغه توسعه و پیشرفت کشور است.

وی با بیان این‌که مشارکت گسترده مردم در تشکیل مجلسی با این ویژگی‌ها بسیار مؤثر است، گفت: مردم با حضور گسترده در انتخابات در سرنوشت سیاسی شان شرکت میکنند و میتوانند سرنوشتشان را در چند سال آینده در بخشهای مختلف تعیین و ترسیم کنند. قدر مسلم مردم با انتخاب نمایندگان در ۴ سال آینده در میدان حضور دارند و مسیر آینده را از طریق نمایندگان مهندسی میکنند.

این نماینده اصولگرای مجلس با تأکید بر این‌که مشارکت گسترده مردم در انتخابات در راستای تشکیل مجلسی کارآمد و متخصص در ابعاد مختلف مؤثر است گفت: مجلس کارآمد میتواند در بهبود وضعیت کشور در مسایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار باشد و باعث حل مشکلات جامعه شود.

 

جوکار با تأکید بر این‌که تشکیل مجلسی مبتنی بر خرد، منطق، عقل و حرکت در چارچوب سیاستهای کلان امری مسلم و بدیهی است گفت: هرچه حضور مردم پای صندوقهای رأی گستردهتر باشد انتخابهای آن‌ها مطلوبتر و به سمت تشکیل مجلسی با این ویژگی‌ها خواهد شد.