۲۹۹۷ مناقصه – فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران – خرید اورهال دو دستگاه موتور MAN 52/55

مناقصه شماره ۳/۴۳۸۰ (نوبت اول) فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظردارد: اورهال دو دستگاه موتور MAN 52/55 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت‌های توانمند در این حوزه دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش […]

مناقصه شماره ۳/۴۳۸۰ (نوبت اول)

فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظردارد:

اورهال دو دستگاه موتور MAN 52/55 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت‌های توانمند در این حوزه دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۱۵۸۸۰۰۱۴۲۶۱۱ نزد بانک سپه شعبه کوهک به نام تجمیع عواید نداجا از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ الی ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ به مدیریت مالی این فرماندهی واقع در میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، پادگان کوهک، فرماندهی فنی نداجا، مدیریت مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز ۲۱/۰۴/۱۳۹۹ نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

تبصره۱-شرکت در مناقصه مستلزم داشتن گواهی سمتا می‌باشد.

تبصره۲-هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: ۷۳۹۵۳۲۹۸ فکس: ۷۷۲۲۸۶۱۶