جای کارگران در خصوصی‌سازی خالیست

  دبیر‌کل خانه‌کارگر عقیده دارد: به مسیری که از ابتدا برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران دنبال شده انتقاد زیادی وارد است چرا که این شیوه با مسیری که در کشورهای صنعتی غربی پیموده شده است تعارض آشکار دارد. علیرضا محجوب گفت: خصوصی‌سازی به شیوه‌ای که مشابه آن بعد از فروپاشی شوروی در کشورهای وابسته […]

 

دبیر‌کل خانه‌کارگر عقیده دارد: به مسیری که از ابتدا برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران دنبال شده انتقاد زیادی وارد است چرا که این شیوه با مسیری که در کشورهای صنعتی غربی پیموده شده است تعارض آشکار دارد.

علیرضا محجوب گفت: خصوصی‌سازی به شیوه‌ای که مشابه آن بعد از فروپاشی شوروی در کشورهای وابسته به بلوک شرق اجرا شد درست نیست زیرا در این شیوه کوچک‌‌ترین حقی برای کارگرانی که در فرایند تولید کالا و خدمات و در نهایت ایجاد ارزش افزوده مشارکت دارند در نظر گرفته نشده است.

 رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: من با بخش خصوصی مخالف نیستم اما با شیوه‌ای که تاکنون از آن برای اجرای خصوصی‌سازی در ایران استفاده شده مخالفم! زیرا این نسخه‌ کارآمد نبوده و از میان هوادارانش کسی تاکنون ادعای برنده بودن محض آن را ندارد.

وی با بیان این‌که در خود کشورهای صنعتی غربی، سیاست‌های خصوصی‌سازی طوری تدوین شده که مؤلفه‌های مربوط به نقش کلیدی کارگر در فرایند تولید لحاظ شده‌اند، افزود: در سال‌های گذشته همواره گفته‌ایم که اگر قرار است در ایران سیاست خصوصی‌سازی اجرایی شود باید الگوی آن براساس مسیر طی شده در کشورهای صنعتی غربی باشد.

رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان این‌که آن چیزی که سال‌های گذشته با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی برای جامعه کارگری به دست آمده چیزی جز بر باد رفتن قراردادهای دایم و تهدید امنیت شغلی نبوده، گفت: به دنبال واگذاری‌هایی که این سال‌ها داشتیم بسیاری از واحد‌‌ها تعطیل شدند و کنار این اتفاق، افزایش کسری‌های پنهان دولت و برهم خوردن نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از عوارض خصوصی‌سازی بود.

محجوب متذکر‌ شد: آشفتگی اقتصادی امروز به نوعی ثمره غلط خصوصی‌سازی در ایران محسوب می‌شود، چنان‌چه امروز با شرایطی مواجه هستیم که در آن تمامی اشخاص از واردکننده قانونی گرفته تا قاچاقچی و کارخانه‌دار صنعتگر مدعی فعالیت اقتصادی هستند.

وی افزود: البته رونق و ثبات اقتصادی به حضور همزمان صنعتگر و بازرگان نیاز دارد و در همین رابطه همواره نسخه تلفیقی و مختلط از ترکیب اقتصاد صنعتی و بازرگانی برای ساماندهی ساختار اقتصادی ایران توصیه شده است اما در مقابل این تجویز، مشکل امروز اقتصاد ایران فعالیت گسترده‌ای است که برای هدایت سرمایه‌های ملی به سمت بازارهای عرضه خارجی جریان دارد و در عمل باعث ناکارآمدی و بی‌در و پیکری نظم اقتصادی ایران شده‌ است.

 

دبیرکل خانه‌کارگر با تأکید بر این‌که فساد مهم‌ترین آسیبی است که نظام اقتصادی ایران را هدف قرارداده، گفت: آن چیزی که ما باید به سمت آن برویم دور شدن از مسیر غلط خصوصی‌سازی و حرکت در جهتی است که در آن ضمن کوچک‌شدن دولت و کاهش ضریب ابتلا به فساد اقتصادی، حقوق قانونی نیروی انسانی نیز به رسمیت شناخته شود.