دستاوردهای فن‌آوری کشور آماده ورود به بازار است

  گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و فن‌آوری کشور نشان می‌دهد که فعالیت‌های فن‌آورانه ایران، ورود موفقی در حوزه تجاری‌سازی داشته است. به گزارش ایرنا، جلسه ۷۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این دبیرخانه برگزار شد. دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه […]

 

گزارش پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و فن‌آوری کشور نشان می‌دهد که فعالیت‌های فن‌آورانه ایران، ورود موفقی در حوزه تجاری‌سازی داشته است.

به گزارش ایرنا، جلسه ۷۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به ریاست محمدرضا مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل این دبیرخانه برگزار شد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در تشریح مصوبات و دستور این جلسه، گفت: در ابتدای جلسه گزارشی از پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی و فن‌آوری کشور در حوزه تجاری‌سازی ارایه و مشخص شد که دستاوردهای فن‌آوری کشور از مرحله مقدماتی و پایلوت عبور کرده و آماده ورود به بازار است.

منصور کبگانیان افزود: دستور اصلی جلسه ستاد راهبری موضوع «آمایش سرزمینی آموزش عالی» بود که با توجه به ارایه پیشنهادهای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در جلسات گذشته و متعاقب تشکیل کارگروه در ستاد راهبری و هماهنگی و کسب نظر سایر دستگاه‌ها اعم از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت موضوع در ستاد راهبری به منظور تصمیم‌گیری نهایی ارایه شد.

به گفته عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی واحدهای دانشگاهی به منظور افزایش بهره‌وری این واحد‌‌ها از مهم‌ترین موارد مطرح شده در طرح آمایش آموزش عالی است.

وی افزود: اعتبارسنجی و رتبه‌بندی واحدهای آموزش عالی، در راستای هدفمند شدن حمایت‌ها هم از موارد مهم مورد اشاره در این طرح است.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: حمایت از گسترش حضور بخش خصوصی در آموزش عالی به منظور کاستن از بار دولت در این بخش ضمن تقویت نظارت کیفی بر این عملکرد هم از مواردی بود که در جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: طرح جامع نظام مهارت آموزی و توجه به موضوع مهم تبادلات علمی و فن‌آوری با دیگر کشور‌‌ها نیز از موضوعاتی بود که با نظر مثبت اعضای ستاد در این طرح گنجانیده شد.

 

کبگانیان افزود: در انتهای این طرح نیز مسؤولیت نظارت بر حسن اجرا و دریافت گزارش عملکرد به صورت نوبه‌ای به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور محول شد.