سیاست در «تصویر سال» جایی ندارد

    دبیر سیزدهمین «جشن تصویر سال» برنامه‌های این دوره از بزرگ‌‌ترین رویداد تصویری سال را تشریح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سیف‌ا… صمدیان‌ در این نشست اظهار کرد: ما در حرکتمان، به سیاست اجازه نمی‌دهیم که به این رویداد وارد شود. به همین دلیل است که «جشن تصویر سال» ۱۳ سال به‌شکل مستمر برگزار […]

 

 

دبیر سیزدهمین «جشن تصویر سال» برنامه‌های این دوره از بزرگ‌‌ترین رویداد تصویری سال را تشریح کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، سیف‌ا… صمدیان‌ در این نشست اظهار کرد: ما در حرکتمان، به سیاست اجازه نمی‌دهیم که به این رویداد وارد شود. به همین دلیل است که «جشن تصویر سال» ۱۳ سال به‌شکل مستمر برگزار شده است. او ادامه داد: بزرگ‌‌ترین اتفاقی که در این رویداد افتاده، اعتماد هنرمندان به گردهمایی «تصویر سال» است که در جای دیگری، چنین اعتمادی خیلی کم‌تر دیده شده است. در حرکت ما، سوءاستفاده‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود نداشته و سعی کرده‌ایم اعتبار به‌دست آمده را به‌خوبی پیش ببریم. هر سال سعی می‌کنیم نگاهمان نسبت به سال گذشته جامع‌تر شود. امسال آثار هنرمندان در «جشن تصویر سال» و جشنواره «فیلم تصویر»، در دو بخش «آزاد» و «جوانان زیر ۲۵ سال» ارایه و به برگزیدگان بخش «جوانان زیر ۲۵ سال» جایزه‌ «محسن رسول‌اف» اهدا می‌شود.