۱۸۰۹ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- اجرای خط کشی راه ها

آگهی فراخوان مناقصه عمومی مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت: مديريت راهداري/ اداره ايمني و حريم راه‌ها شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد تاريخ گشايش پاكات ۸۴/۹۴   تهيه رنگ و اجراي […]

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت راهداري/ اداره ايمني و حريم راه‌ها

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع ضمانتنامه

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۸۴/۹۴

 

تهيه رنگ و اجراي خط كشي راه‌هاي

حوزه استحفاظي استان بوشهر

۷٫۲۸۴٫۷۸۰٫۰۰۰

۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۲۹/۱۱/۹۴

تا

۲/۱۲/۹۴

۱۲/۱۲/۹۴

۹ صبح

۱۲/۱۲/۹۴

۱۰ صبح

 

 

 

 

 

 

 

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل ساختمان شماره۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

                                          –    داشتن صلاحيت از اداره كل ايمني و حريم راه‌ها

  مهلت تحويل اسناد تا ساعت ۹ صبح  مورخ ۱۲/۱۲/۹۴ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.