۱۸۰۹ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر- انجام مطالعات ژئوتكنيك پل ها

آگهي فراخوان عمومي مشاوران مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها/ اداره فني و امور مهندسان مشاور شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد «ريال» تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد تاريخ گشايش پاكات ۱۰/۹۴   انجام مطالعات ژئوتكنيك […]

آگهي فراخوان عمومي مشاوران

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت: مديريت ساخت و توسعه راه ها/ اداره فني و امور مهندسان مشاور

شماره مناقصه

شرح عمليات

بر آورد «ريال»

تاريخ دريافت اسناد

مهلت تحويل اسناد

تاريخ گشايش پاكات

۱۰/۹۴

 

انجام مطالعات ژئوتكنيك پل ها و مسير خروجي دوم بوشهر

۴٫۸۷۴٫۹۴۷٫۴۷۴

۲۹/۱۱/۹۴

تا

۲/۱۲/۹۴

۱۶/۱۲/۹۴

 

۱۷/۱۲/۹۴

۸ صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي  بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل ساختمان شماره۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

                                          –    داشتن گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره  پايه ۲ تخصص ژئوتكنيك از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

             مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir   مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.