بیماریابی ایدز تشدید می‌شود

    رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت جزییات برنامه چهارم استراتژیک کنترل HIV در کشور را تشریح کرد. دکتر محمدمهدی گویا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین اقدامات وزارت بهداشت در زمینه بیماری ایدز با توجه به زنگ خطر شیوع آن از طرق جنسی گفت: اساس این برنامه تشدید بیماریابی، پیشگیری از […]

 

 

رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت جزییات برنامه چهارم استراتژیک کنترل HIV در کشور را تشریح کرد. دکتر محمدمهدی گویا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین اقدامات وزارت بهداشت در زمینه بیماری ایدز با توجه به زنگ خطر شیوع آن از طرق جنسی گفت: اساس این برنامه تشدید بیماریابی، پیشگیری از انتقال عفونت HIV از مادر به کودک و همچنین تقویت برنامه درمان و افزایش کیفیت آن است. وی افزود: همچنین افزایش پوشش افراد مبتلا به HIV که نیاز به درمان دارند نیز یکی دیگر از موارد ذکر شده در این برنامه خواهد بود؛ چرا که در حال حاضر این رقم حدود ۳۰ درصد است و باید طی ۵ سال آینده به پوشش درمانی حدود ۹۰ درصد برسیم.