مریم طوسی: به دنبال تکرار طلای دوره قبل در آسیا هستم

  دونده ۴۰۰ متر تیم ‌ملی د‌و‌و‌مید‌ا‌نی بانوان گفت: من به دنبال بهترین نتیجه‌ در ر‌قا‌بت‌های قهرمانی آسیا هستم و قطعاً تکرار مدال طلای دوره گذشته بهترین نتیجه‌ به حساب می‌آید. مریم طوسی درباره شرایط خود قبل از آغاز ر‌قا‌بت‌های د‌و‌و‌مید‌ا‌نی داخل سالن آسیا اظها‌ر کرد: خدا را شکر تمرین‌های خوبی را در این مدت […]

 

دونده ۴۰۰ متر تیم ‌ملی د‌و‌و‌مید‌ا‌نی بانوان گفت: من به دنبال بهترین نتیجه‌ در ر‌قا‌بت‌های قهرمانی آسیا هستم و قطعاً تکرار مدال طلای دوره گذشته بهترین نتیجه‌ به حساب می‌آید. مریم طوسی درباره شرایط خود قبل از آغاز ر‌قا‌بت‌های د‌و‌و‌مید‌ا‌نی داخل سالن آسیا اظها‌ر کرد: خدا را شکر تمرین‌های خوبی را در این مدت پشت سر گذاشتم. امیدوارم با توجه به تمرین‌هایی که انجام دادم بتوانم نتیجه‌ خوبی را به دست بیاورم.