نرخ تورم تولید برق کاهش یافت

    مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولید برق در ایران کاهش یافت. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده برق در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ با ۴۰٫۵۳درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۳۸٫۳۴ رسید. شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به […]

 

 

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم تولید برق در ایران کاهش یافت.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده برق در فصل تابستان سال ۱۳۹۴ با ۴۰٫۵۳درصد کاهش نسبت به فصل قبل به عدد ۱۳۸٫۳۴ رسید. شاخص مذکور نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش برق) ۲٫۷۱ درصد کاهش نشان داده که می‌تواند ناشی از کاهش ۸٫۴ درصدی حجم فروش نیروگاه‌ها در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل باشد.

تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش برق) ۱٫۲۹- درصد است. شاخص قیمت تولیدکننده برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده کل بخش برق) در بخش دولتی ۱٫۱۵ درصد و در بخش خصوصی ۴٫۴۲ درصد کاهش داشته است.

 

تغییرات شاخص کل در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش برق) در بخش دولتی ۰٫۲۶- درصد و در بخش خصوصی ۲٫۴۶- درصد است.