۱۸۱۰ مناقصه – شرکت دخانیات ایران- خرید اقلام

              (( آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي )) نوبت اول  شرکت دخانیات ایران در نظر دارد خـــرید اقلام غیـــر توتونی  خود را از طريق مناقصه عمومي  يك مرحله‌اي بشرح ذیل واگذار نمايد. ردیف شرح کالا واحد مقادیر مورد نیاز میزان تضمین به یورو ۱ شاخه فیلتر تیر اسلیم شاخه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲  انواع الياف استات سلولز كيلو ۱,۰۰۰,۰۰۰ […]

              (( آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي ))

نوبت اول

 شرکت دخانیات ایران در نظر دارد خـــرید اقلام غیـــر توتونی  خود را از طريق مناقصه عمومي  يك مرحله‌اي بشرح ذیل واگذار نمايد.

ردیف

شرح کالا

واحد

مقادیر مورد نیاز

میزان تضمین به یورو

۱

شاخه فیلتر تیر اسلیم

شاخه

۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰۰۰

۲

 انواع الياف استات سلولز

كيلو

۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰۰۰۰

۳

 پلاگ راپ۲۲م/م بطول۶۰۰۰ متر

حلقه

۱۰,۰۰۰

۲۴۴۰

۴

پلاگ راپ۲۷م/م بطول۶۰۰۰ متر

حلقه

۲۰,۰۰۰

۶۰۳۰

۵

 انواع فویل آلومینیم

كيلو

۴۲۵,۰۰۰

۵۳۷۶۳

۶

 نواربیرنگ ۱/۶م/م ۶۰۰۰۰متر فروردین و مارلیک SH

حلقه

۱۰۰

۲۲۶

۷

 نوارطلايي ۱/۶م/م بطول ۱۲۰۰۰متر

حلقه

۳,۰۰۰

۲۱۶۰

۸

نواربیرنگ  ۱/۶م/م بطول ۱۲۰۰۰متر

حلقه

۱,۵۰۰

۷۹۲

۹

 نوارچوب پنبه۵۰م/م  ۲۴۰۰مترتیرلايت

حلقه

۱,۰۰۰

۵۴۹

۱۰

 نوارچوب پنبه۵۰م/م  ۲۴۰۰مترکاسپین لايت

حلقه

۲۰۰

۱۱۸

۱۱

 نوارچوب پنبه۵۰م/م بطول ۲۴۰۰متر

حلقه

۱۵,۰۰۰

۸۲۲۸

۱۲

نوار چوب پنبه ۶۴ م.م ۲۴۰۰ اولترالایت

حلقه

۲,۰۰۰

۱۳۳۰

۱۳

نوارچوب پنبه۳۸م/م بطول ۲۴۰۰متر

حلقه

۱۵,۰۰۰

۶۸۹۳

۱۴

نوارچوب پنبه۵۰م/م بطول ۲۴۰۰مترزیکا لايت

حلقه

۳,۵۰۰

۲۵۵۰

۱۵

نوارچوب پنبه۶۲م/م ۲۴۰۰متر بهمن کتابی

حلقه

۱,۲۰۰

۲۷۱۸

۱۶

نوارچوب پنبه۶۲م/م ۲۴۰۰مترتیراسلیم مشکی

حلقه

۱,۰۰۰

۱۱۲۳

۱۷

نوارچوب پنبه۶۴م/م ۲۴۰۰مترفروردین SH

حلقه

۲,۵۰۰

۳۰۶۴

۱۸

نوارچوب پنبه۷۰م/م بطول ۲۴۰۰متر بهمن سوپراسلیم

حلقه

۱,۰۰۰

۱۲۶۰

۱۹

پلاستی سایزر

كيلو

۷۰,۰۰۰

۷۲۸۰

۲۰

چسب MAXالحاق فیلتر

كيلو

۵۰,۰۰۰

۵۰۵۰

۲۱

چسب SEسیگارتسازی

كيلو

۱۵,۰۰۰

۱۵۱۵

۲۲

کاغذ سیگارت  ۲۱ م.م ۶۰۰۰ تیر اسلیم

حلقه

۲,۰۰۰

۵۶۱

۲۳

کاغذ سیگارت ۲۷م/م بطول ۶۰۰۰ متر لایت

حلقه

۱۵,۰۰۰

۵۳۷۰

۲۴

کاغذ سیگارت دوبل ۲۷ م.م ۶۰۰۰ اولترالایت

حلقه

۲,۰۰۰

۱۳۶۷

۲۵

كاغذسيگارت۲۲م/م بطول۴۰۰۰ متر

حلقه

۱۵,۰۰۰

۲۷۰۰

۲۶

كاغذسيگارت۲۲م/م بطول۶۰۰۰ متر

حلقه

۳۵,۰۰۰

۹۲۰۵

۲۷

كاغذسيگارت۲۷م/م بطول۶۰۰۰ متر

حلقه

۳۰,۰۰۰

۹۶۹۰

۲۸

مقوای ۹۵م/م ۲۲۰گرمي (اینرفریم)

كيلو

۳۰,۰۰۰

۲۲۲۰

۲۹

مقوای ۹۷م/م ۲۲۰گرمي (اینرفریم)

كيلو

۲۰,۰۰۰

۱۴۸۰

۳۰

مقواي ۸۴ م/م  (اینرفریم) تیر اسلیم مشکی

كيلو

۷,۵۰۰

۷۲۴

۳۱

مقواي ۸۴ م/م  (اینرفریم) سفید

كيلو

۱,۰۰۰

۷۴

۳۲

چسب هاتملت فیلتر سازی

کیلو

۱۰,۰۰۰

۱۱۰۰

واریز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به حساب ارزی شماره ۱۹۷۶۷۷۰۰۰۶بانک سپه  شعبه میــرداماد بنام شرکت دخانیات ایران و یا از محل مطالبات نزد 
 
شرکت دخانیاتو یا ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۶ ماهه و دارای قابلیت تمدید خواهد بود.لذا ازمتقاضيان واجد شرايط دعوت مينماید؛ از تاريخ انتشار آگهي تا 
 
پايان وقت اداري مورخه۹۴٫۱۲٫۱۰ جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس تهران: میدان قزوین –خیابان قزوین-  شرکت دخانیات ایران –درب جنب بنگاه –  مراجعه نمايند.

ضمنا ً متقاضيان مي‌توانند پس از تكميل فرآیند ثبت نام در پايگاه ملي مناقصات بنشاني اینترنتی: www.iets.mporg.irاسناد فوق را بصورت 

رايگان دريافت نمايند.

–  متقاضیان جهت هر یک از موارد می‌بایست نسبت به ارسال نمونه در بسته‌بندی استاندارد و مقاوم به همراه برگه مشخصات فنی(data sheet)  

شرایط نگهداری کالا(safety data sheet)به شرح جدول ذیل و به آدرس این شرکت واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین شرکت دخانیات ایران، 

درب جنب بنگاه ، اداره بازرگانی و تامین اقدام نمایند . مشخصات کامل و دقیق فروشنده می‌بایست بر روی نمونه‌ها درج شده باشد.

شرح کالا

مقدار نمونه مورد نیاز

شرح کالا

مقدار نمونه مورد نیاز

فویل آلمینیوم

از هر سایز ۵ بوبین

پلاگ راپ

از هر سایز ۵ بوبین

انواع نوار چوب پنبه

از هر سایز ۵ بوبین

انواع کاغذ سیگار

از هر سایز ۵ بوبین

نوار طلائی و نوار بیرنگ

از هر سایز ۵ بوبین

مقوا

از هر سایز ۵ بوبین

چسب و پلاستی سایزر

از هر سایز ۵ بوبین

الیاف استات سلولز

از هر نوع دو عدل ۲۰۰ کیلوگرمی

 تاریخ ارسال نمونه‌ها از مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۱ لغایت۹۴٫۱۲٫۲۴ از طریق مدیریت تامین و بازرگانی و مهلت ارائه پيشنهادات وتحويل مدارک به دبيرخانه دفتر مرکزی 
 
حراست شرکت دخانیات ایران واقع در شرکت دخانیات، طبقه اول تا آخروقت اداري مورخه ۹۵٫۰۲٫۱۳ می‌باشد.

تاريخ و محل بازگشايي پاكات پيشنهادي، ساعت ۹:۰۰ صبح مورخه۹۵٫۰۲٫۱۵ واقع در تهران : میدان قزوین –خیابان قزوین- شرکت دخانیات ایران –

سالن امام علی مي‌باشد .

–  مهلت اعتبار پیشنهادات از آخرین روز ارائه پیشنهاد قیمت به مدت ۶ ماه خواهد بود.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر واحد مناقصات و قراردادها با شماره تلفن و نمابر زیر تماس حاصل فرمایند.

   تلفن  :  ۵۱۲۶۱۹۲۸ -۰۲۱                                                             

  مدیریت ارتباطات و اموربین‌الملل شرکت دخانیات ایران