۳۱۴۲ مناقصه – فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران – ساخت تعداد چهار عدد رینگ جرثقیل

مناقصه شماره ۶/۴۳۸۰ نوبت دوم فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد ساخت تعداد چهار عدد رینگ جرثقیل را از طریق مناقصه عمومی به صورت دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه […]

مناقصه شماره ۶/۴۳۸۰ نوبت دوم

فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد

ساخت تعداد چهار عدد رینگ جرثقیل را از طریق مناقصه عمومی به صورت دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود جهت دریافت اوراق شرایط و مشخصات مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۱۵۸۸۰۰۱۴۲۶۱۱ نزد بانک سپه شعبه کوهک به نام تجمیع عواید نداجا از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۹ الی ۰۴/۱۰/۱۳۹۹ به مدیریت مالی این فرماندهی واقع در میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، پادگان کوهک، فرماندهی فنی نداجا مدیریت مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایند.

تبصره۱-شرکت در مناقصه مستلزم داشتن گواهینامه سمتا می‌باشد.

تبصره۲-هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: ۷۳۹۵۳۲۹۸ فکس: ۷۷۲۲۸۶۱۶