۱۸۱۰ مناقصه – سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد- تامین نیروی انسانی

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول  · کارفرما : سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد · موضوع : تأمین نیروی انسانی جهت پروژه‌های عمرانی سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد · مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) · توزیع اسناد از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ تا تاريخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸ · محل دریافت اسناد: شهر یزد -خیابان […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول 

· کارفرما : سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد

· موضوع : تأمین نیروی انسانی جهت پروژه‌های عمرانی سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد

· مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه: ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال)

· توزیع اسناد از تاریخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۴ تا تاريخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۸

· محل دریافت اسناد: شهر یزد -خیابان شهید رجایی -کوچه هاشم خان و یا سایت (www.yazdomran.ir)

·آخرین مهلت ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۳ تاريخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۹

·تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت ۱۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۰

· محل تحویل پیشنهاد قیمت: دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد به نشانی شهر یزد – میدان آزادی –ساختمان شهرداری یزد- اداره حراست شهرداری یزد

·جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفنهای ۳۶۲۲۵۱۹۰-۰۳۵ یا ۷-۳۶۲۷۱۷۰۶ ۰۳۵ تماس بگیرید.