۱۸۱۰ مزایده – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – فروش ملک

آگهی مزایده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد ملک خود واقع در تهران- خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان سهروردی، پلاک ۱۲۴ با مساحت ۸۹۷ مترمربع زمین و ۹۰۴ مترمربع بنا و قیمت پایه ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (با وضع موجود) را از طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد  مزایده و اخذ اطلاعات […]

آگهی مزایده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد ملک خود واقع در تهران- خیابان شهید مطهری، نرسیده به خیابان سهروردی، پلاک ۱۲۴ با مساحت ۸۹۷ مترمربع زمین

و ۹۰۴ مترمربع بنا و قیمت پایه ۲۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (با وضع موجود) را از طریق برگزاری مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد 

مزایده و اخذ اطلاعات تکمیلی حداکثر تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ به آدرس: تهران- خیابان فردوسی، نرسیده به چهار راه استانبول، 

کوچه بانک مرکزی، شماره ۲۱۳، اداره تدارکات، دایره خریدهای داخلی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

تلفنهای تماس: ۶۴۴۶۴۲۰۵- ۶۴۴۶۴۲۲۵