۱۸۱۰ فراخوان – شرکت پلیمر آریاساسول – انتخاب پیمانکار

       فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار تهیه و چاپ فصلنامه داخلی شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط تهیه و چاپ سالانه فصلنامه داخلی خود اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای  صلاحیت نماید. لذا کلیه فعالان حوزه چاپ و انتشار با سابقه کار قبلی که توانایی انجام کار با کیفیت بالا را دارند می­توانند […]

       فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار تهیه و چاپ فصلنامه داخلی

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط تهیه و چاپ سالانه فصلنامه داخلی خود اقدام به شناسایی پیمانکاران توانمند و دارای 

صلاحیت نماید. لذا کلیه فعالان حوزه چاپ و انتشار با سابقه کار قبلی که توانایی انجام کار با کیفیت بالا را دارند می­توانند ظرف مدت ۱۰ روز از انتشار این آگهی 

با مراجعه به سایت الکترونیکی شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com(بخش مناقصات)ضمن کسب اطلاعات بیشتر و پس از دریافت و تکمیل فرم 

شماره ۲، فرم مربوطه را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده در سایت، به شرکت پلیمر آریاساسول، دفتر امور پیمانها ارسال نمایند.

بدیهی است در صورت عدم کسب امتیاز لازم این شرکت از دعوت به مناقصه خودداری خواهد نمود.

تلفن امور قراردادها: ۰۲۱۸۵۹۲۲۸۸۴ و۰۲۱۸۵۹۲۲۹۱۶    

روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول