۱۸۱۰مزایده – سازمان آرامستان شهرداري يزد – فروش دستگاه خودرو

 آگهي مزايده عمومي نوبت دوم       نام سازمان مزایده‌گزار: سازمان آرامستان شهرداري يزد ۱-شرح مختصر موضوع مزایده: فروش ۵ دستگاه خودرو اسقاطی (چهار عدد وانت مزدا۱۶۰۰- وانت تویوتا هایس) باقیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری. ۲-محل دریافت اسناد واطلاعات مربوط به مزایده :یزد – انتهای خیابان امام( ره) بلوار ملائک ساختمان اداری- دبیرخانه سازمان آرامستانها واقع […]

 آگهي مزايده عمومي

نوبت دوم

      نام سازمان مزایده‌گزارسازمان آرامستان شهرداري يزد

۱-شرح مختصر موضوع مزایده: فروش ۵ دستگاه خودرو اسقاطی (چهار عدد وانت مزدا۱۶۰۰- وانت تویوتا هایس) باقیمت پایه تعیین شده توسط

کارشناس رسمی دادگستری.

۲-محل دریافت اسناد واطلاعات مربوط به مزایده :یزد – انتهای خیابان امام( ره) بلوار ملائک ساختمان اداری- دبیرخانه سازمان آرامستانها واقع در

آرامستان خلدبرین  یزد.

۳- علاقه مندان جهت بازدید واعلام قیمت پیشنهادی ازتاریخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۶لغایت۱۳۹۴٫۱۲٫۱۱ ازساعت ۷  صبح الی۱۳ به محل سازمان مراجعه نمایند.

۴- مبلغ سپرده شرکت در مزایده می‌بایست نقدا ًبه حساب جاری ۲۰۲۲۰۷۰۸۸۹نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی یزد واریز و یا به صورت ضمانتنامه

بانکی به حساب فوق‌الذکر پرداخت گردد.

۵- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از اتمام مدت قانونی اعلام وصول گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۶-مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تاساعت ۱۳روز چهارشنبه۱۳۹۴٫۱۲٫۱۲ می‌باشد.

۷-سپرده نفرات برنده به ترتیب از اول  تا سوم درصورت انصراف از خرید به نفع سازمان آرامستانها ضبط خواهد شد.

۸-  زمان تشکیل کمیسیون مزایده و گشايش پاكتهای پیشنهاد قیمت ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۳ در دفتر قائم مقام شهردار

(سرپرست معاونت برنامه­ریزی و مدیریت توسعه شهرداری) می‌باشد.                              

۹- سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

۱۰- کلیه هزينه‌ها اعم از چاپ و درج آگهي و…  به نسبت برعهده برنده مزايده خواهد بود.

                تلفن تماس: ۲ – ۳۶۲۵۸۰۰۰ – ۰۳۵  داخلي ۲۰۸

نوبت اول: ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۱                                         نوبت دوم: ۱۳۹۴٫۱۲٫۰۱