۱۸۱۰مناقصه – شهرداري مهران – اجرای موزائیک فرش

آگهي فراخوان مناقصه (تجدید مناقصه) فراخوان دوم- نوبت دوم شهرداري مهران در نظر دارد از بین پیمانکاران واجد شرایط نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور اجرای پروژه‌های ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا با عنایت به آیین‌نامه ارجاع کار مصوب ۸۶٫۵٫۲۴ هیات محترم وزیران که تحت شماره ۲۸۴۳۷/ت/۲۰۶۳۷ مورخ ۸۶٫۴٫۲۳ ابلاغ شده است از […]

آگهي فراخوان مناقصه (تجدید مناقصه)

فراخوان دوم- نوبت دوم

شهرداري مهران در نظر دارد از بین پیمانکاران واجد شرایط نسبت به انتخاب پیمانکار به منظور اجرای پروژه‌های ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا با

عنایت به آیین‌نامه ارجاع کار مصوب ۸۶٫۵٫۲۴ هیات محترم وزیران که تحت شماره ۲۸۴۳۷/ت/۲۰۶۳۷ مورخ ۸۶٫۴٫۲۳ ابلاغ شده است از کلیه شرکتها و پیمانکاران

واجد شرایط دارای رتبه‌بندی و صلاحیت مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هستند دعوت بعمل می‌آید حداکثر ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ انتشار این آگهی

ضمن مراجعه به شهرداری مهران واحد عمران اسناد مناقصه را تهیه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

هیچگونه تعدیل یا مابه التفاوت مصالح تعلق نمی‌گیرد.

واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۶۳۹۴۴۰۱۰۰۳ بانک ملی جهت خرید اسناد مناقصه

مسئولیت هرگونه اطلاعات نادرست اعم از رتبه‌بندی- ظرفیت ارجاع کار…… بر عهده پیمانکار می‌باشد.

به پيشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط- مخدوش و سپرده‌های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر

آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت صلاحدید کمیسیون مناقصه از بخشنامه تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت پیشنهادی به عنوان راهکاری جهت اجرای عدالت استفاده خواهد شد.

محل تحویل پاکت مناقصه دفتر حراست شهرداری مهران خواهد بود

شهرداری مهران در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۸ می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه براساس آیین نامه معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴٫۰۹٫۲۲ براساس جدول ذیل می‌باشد که پیمانکار باید

به صورت ضمانت‌نامه معتبر و براساس فرم مخصوص آیین‌نامه مذکور ارائه نماید و مدت اعتبار پیشنهادات قیمت ۳ ماه بوده و برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد.

ضمناً بازگشایی پاکات مناقصه در تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۹ ساعت ۱۲ روز یکشنبه در محل دفتر شهردار خواهد بود.

تلفن‌های شهرداری مهران: ۰۸۴۳۳۸۲۵۳۶۰

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار(ریال)

ضمانت‌نامه (ریال)

رشته

فهرست بها پایه

محل تامین اعتبار

۱

اجرای موزائیک فرش سطح شهر مهران

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ابنیه

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۲

اجرای موزائیک فرش بلوار سید حسن (ع) باند جنوبی

۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

ابنیه

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۳

اجرای جدول گذاری و تعمیرات سطح شهر مهران با پوشش انهار

۱٫۸۵۵٫۲۸۰٫۰۰۰

۹۲٫۷۶۴٫۰۰۰

ابنیه

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۴

اجرای تک جدول بلوار سید حسن (ع) باند جنوبی

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

ابنیه

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۵

تخریب و اجرای مجدد تک جدول بلوارهای پاسداران و شهدای گمنام

۱٫۳۱۴٫۷۲۰٫۰۰۰

۶۵٫۷۳۶٫۰۰۰

ابنیه

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۶

اجرای قسمتی از پوشش با بالشتک کانال سنگی جنب مجموعه مسکن مهر

۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

آبیاری زهکشی

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۷

اجرای دیوار محوطه مهران پارک

۹۸۳٫۰۲۸٫۶۹۳

۴۹٫۱۵۱٫۴۳۴

ابنیه

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای

۸

استانداردسازی تاسیسات و تجهیزات مهران پارک

۲٫۰۱۶٫۹۷۱٫۳۰۷

۱۰۰٫۸۴۸٫۵۶۵

ابنیه- تاسیسات برق و مکانیک

۹۴

تملک داراییهای سرمایه‌ای