۳۱۹۳ مناقصه – شرکت مدیریت، راه اندازی و بهره برداری تکنو انرژی سپهر کیش (تسکو) – خدمات بازرسی فنی در کارگاه خود مستقر در پالایشگاه فازهای ۱۳و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی

  آگهی شناسایی پیمانکار   شرکت مدیریت، راه اندازی و بهره برداری تکنو انرژی سپهر کیش (تسکو) در نظر دارد خدمات بازرسی فنی در کارگاه خود مستقر در پالایشگاه فازهای ۱۳و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی را به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از […]

 

آگهی شناسایی پیمانکار

 

شرکت مدیریت، راه اندازی و بهره برداری تکنو انرژی سپهر کیش (تسکو) در نظر دارد خدمات بازرسی فنی در کارگاه خود مستقر در پالایشگاه فازهای ۱۳و ۲۲-۲۴ پارس جنوبی را به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از انتشار آگهی با ارسال نامه تمایل به شرکت در مناقصه  به نشانی ایمیل  TENDER@TESCOOIL.COMاقدام و اسناد ارزیابی  را دریافت نمایند.

 شایان ذکر است نسبت به هرگونه سؤال یا ابهام با شماره تلفن ۴۸-۸۸۵۷۶۳۴۰ داخلی ۱۴۷۱ تماس بگیرید.