کاهش سود بانکی پول را به بازار سرمایه می‌کشاند؟

    در شرایطی که سایر بازار‌ها به اندازه بازار سرمایه رونق ندارند، برای آن دسته از سپرده‌گذاران بانکی که با کاهش نرخ سود به فکر سرمایه‌گذاری جدید با پولشان افتاده‌اند، بازار سرمایه بهترین جایگزین است. به نظر می‌رسد که روند رو به رشد شاخص بورس با توجه به کاهش سود بانکی همچنان تداوم داشته […]

 

 

در شرایطی که سایر بازار‌ها به اندازه بازار سرمایه رونق ندارند، برای آن دسته از سپرده‌گذاران بانکی که با کاهش نرخ سود به فکر سرمایه‌گذاری جدید با پولشان افتاده‌اند، بازار سرمایه بهترین جایگزین است. به نظر می‌رسد که روند رو به رشد شاخص بورس با توجه به کاهش سود بانکی همچنان تداوم داشته باشد. در همین حال، حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه ضمن استقبال از کاهش نرخ سود بانکی تصریح کرد: از دو جنبه می‌توان تأثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه را بررسی کرد که یک جنبه آن، نحوه ارزش‌گذاری بر بازار سرمایه و شرکت‌هاست و جنبه دیگر، روانه شدن و هدایت وجوه سپرده‌گذاری در بانک‌ها به سمت بازار سرمایه است. میرمعینی گفت: با توجه به کاهش سود بانکی، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران هم کاهش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود که نسبت عایدی به درآمد(PE)بازار سرمایه افزایش یابد و بدین ترتیب، قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به افزایش PE بیش‌تر خواهد شد و PE از ۴ به ۶٫۵  افزایش می‌یابد. این موضوع تأثیرات مثبتی بر قیمت سهام شرکت‌ها خواهد داشت. وی افزود: از طرف دیگر، وقتی سود بانکی کاهش می‌یابد جذابیت سپرده‌گذاری برای مشتریان بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها به دنبال بازار جایگزین خواهند بود. در شرایط کنونی، بهترین بازار جایگزینی که می‌تواند آینده مناسبی داشته باشد بازار سرمایه است. در یک ماه اخیر شاهد افزایش شاخص بورس بوده‌ایم و احتمالاً این روند ادامه پیدا خواهد کرد و جریان وجوه نقد از بانک‌ها به بازار سرمایه هدایت خواهد شد خصوصاً با توجه به این‌که سایر بازار‌ها هم در رکود هستند. این کارشناس اقتصادی گفت: هر چه رونق بازار سرمایه بیش‌تر شود هدایت وجوه نقد به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هم افزایش خواهد یافت. وی افزود: من در کل، کاهش نرخ سود را هم برای بازار سرمایه و هم برای رونق تولید مثبت ارزیابی می‌کنم و معتقدم این موضوع برای اقتصاد ما یک اتفاق خوشایند و مبارکی است که اثرات بسیار مثبتی خواهد داشت. وی افزود: کاهش نرخ سود اثرات مثبتی هم برای صنعت بانکداری خواهد داشت. زیرا حتماً نسبت معوقات بانکی کاهش می‌یابد.