۱۸۱۱ مناقصه – دانشگاه سمنان – توسعه فضای سبز

آگهي مناقصه نوبت اول دانشگاه سمنان در نظر دارد امور مربوط به باغبانی، احیا، نگهداری و توسعه فضای سبز واحدهای تحت پوشش خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه به  پیمانکار واجد شرایط و دارای سوابق مفید در نگهداری فضای سبز واگذار نمايد: لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می‌شود، از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ جهت آگاهی از شرایط […]

آگهي مناقصه

نوبت اول

دانشگاه سمنان در نظر دارد امور مربوط به باغبانی، احیا، نگهداری و توسعه فضای سبز واحدهای تحت پوشش خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه به 

پیمانکار واجد شرایط و دارای سوابق مفید در نگهداری فضای سبز واگذار نمايد:

لذا از علاقمندان به همکاری دعوت می‌شود، از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ جهت آگاهی از شرایط و دریافت مدارک شرکت در مناقصه به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

آدرس: سمنان- روبروی پارک سوکان، سازمان مرکزی، پردیس شماره یک، سازمان مرکزی، اداره امور عمومی

روابط عمومی دانشگاه سمنان