۱۸۱۱ مناقصه – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج – تاسیسات ایستگاه های آتش نشانی

” آگهی مناقصه عمومی” سازمان آتش­ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در نظر دارد تا نسبت به تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاه­های آتش­نشانی در مناطق  دوازده ­گانه شهرداری کرج براساس فهرست بهاء سال ۱۳۹۴با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالاز طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از […]

” آگهی مناقصه عمومی”

سازمان آتش­ نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در نظر دارد تا نسبت به تعمیر و نگهداری ابنیه و تاسیسات ایستگاه­های آتش­نشانی در مناطق 

دوازده ­گانه شهرداری کرج براساس فهرست بهاء سال ۱۳۹۴با سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالاز طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می‌آید از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۰۲ لغایت ۹۴٫۱۲٫۱۲ جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی 

مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال به حساب جاری شماره ۱۰۰۶۲۵۷۵۸۷ بانک شهر شعبه عظیمیه کرج به نام سازمان آتش­نشانی و خدمات ایمنی بابت خرید اسناد، 

به کارپردازی سازمان واقع در کرج، انتهای بلوار امامزاده حسن، نرسیده به پل ذوب آهن مراجعه فرمایید. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانید به

آدرس سایت اینترنتی سازمان WWW.Karaj125.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۸۰۴۴۴۳-۰۲۶ تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است پیمانکاران می­بایست دارای رتبه ۵ ابنیه یا تاسیساتباشند و مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز چهار شنبهساعت ۱۴/۳۰مورخ 

۹۴٫۱۲٫۱۲ می­باشد. همچنین مدت انجام پروژه از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۶۰ روز کاریمی­باشد. ضمناً وجهی بابت پیش­پرداخت به پیمانکار پرداخت نمی­شود.