بخش خصوصی به دنبال بی‌قانونی نیست اما قوانین سد راه سرمایه‌گذاری است

  فریال مستوفی گفت: قبل از بازنگری قوانین، دولت باید از افراد خبره بخش خصوصی نظرخواهی کند تا بار دیگر شاهد تصمیمات یک‌شبه در دولت‌های گذشته نباشیم که اقتصاد مجبور به پرداخت هزینه این نوع اشتباهات باشد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درباره نیاز اقتصاد نسبت به بازنگری قوانین مزاحم کسب‌وکار در پسابرجام به موج […]

 

فریال مستوفی گفت: قبل از بازنگری قوانین، دولت باید از افراد خبره بخش خصوصی نظرخواهی کند تا بار دیگر شاهد تصمیمات یک‌شبه در دولت‌های گذشته نباشیم که اقتصاد مجبور به پرداخت هزینه این نوع اشتباهات باشد.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران درباره نیاز اقتصاد نسبت به بازنگری قوانین مزاحم کسب‌وکار در پسابرجام به موج گفت: دولت باید هرگونه تغییری در قوانین ‌و مقررات مربوط به کسب‌وکار را با هماهنگی بخش خصوصی انجام دهد چراکه این بخش از این قوانین متأثر است.

وی ادامه ‌داد: البته قبل از تغییر این قوانین، دولت باید از افراد خبره بخش خصوصی نظرخواهی کند تا بار دیگر شاهد تصمیمات یک‌شبه در دولت‌های گذشته نباشیم که اقتصاد هزینه این نوع اشتباهات را بدهد.

مستوفی با اشاره به این‌که دید بخش خصوصی نسبت به دولت از اقتصاد قوی‌تر است، تأکید ‌کرد: تصوری که بخش خصوصی از فضای کسب‌وکار دارد را دولت ندارد و این در حالی است که باید در نوشتن قوانین و آیین‌نامه‌ها، نظرات بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

وی افزود: بخش خصوصی به دنبال بی‌قانونی نیست و علاقه‌مند‌ است که قانون‌مدار باشد. اما، نمی‌خواهد که این قانون‌مداری، برایش سد شود؛ اعتقاد دارم که قوانین مربوط به مالیات و تأمین‌اجتماعی کاملاً باید تغییر کند و موافق تغییر صددرصدی آن هستم.

 

مستوفی با اشاره به این‌که در این دوره بیش از گذشته باید به مقررات مربوط به فضای کسب‌وکار توجه کنیم، گفت: نیازمند این هستیم که تمام قوانین مربوط به مالیات، تأمین‌اجتماعی، گمرک و معادن همه تغییر کنند. یک بازنگری حسابی در قوانینی که مربوط به فضای کسب‌وکار است باید اجرا شود، اما، از همه‌چیز مهم‌تر اجرای قوانین است، این از خود قانون مهم‌تر است.