۳۳۲۶ مناقصه – آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزاجا (مراغه) – خرید اقلام مشروحه

مرحله اول آگهی مناقصه عمومی شماره دو مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید. الف) مدت‌زمان تحویل محل تحویل سپرده شرکت در مناقصه (ریال) واحد مقدار/تعداد شرح جنس ردیف   شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۶۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم […]

مرحله اول آگهی مناقصه عمومی شماره دو

مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.

الف)

مدت‌زمان تحویل

محل تحویل

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

واحد

مقدار/تعداد

شرح جنس

ردیف

 

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۶۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۱۶۰۰۰

حلوا شکری

۱

 

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۱۷۳٫۲۵۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۳۸۵۰۰

ماکارونی

۲

 

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۵۰۰۰۰

عدس

۳

 

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۲۰۰۰۰

لوبیا چیتی

۴

 

شش ماه

درب انبار پادگان مراغه

۲۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۱۹۰۰۰

لپه

۵

 

یک سال

درب انبار پادگان مراغه

۱۲۹٫۶۰۰٫۰۰۰

عدد

۴۸۰۰۰

تاید ۵۰۰ گرمی

۶

 

شش ماه

درب انبار پادگان مستقر در شهرهای ارومیه، قوشچی، سلماس، پیرانشهر، سقز و مهاباد

۲۲۲٫۷۵۰٫۰۰۰

کیلوگرم

۶۷۰۰۰

سیب‌زمینی

۷

 

۲۴۰۰۰

پیاز

 

 

 

 

ب)

۱) تاریخ توزیع مدارک مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا ۲۲/۰۶/۱۴۰۰ و دریافت مدارک یک روز قبل از برگزاری مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ درب دژبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب (مراغه) بوده و تاریخ برگزاری مناقصه ۲۳/۰۶/۱۴۰۰ می‌باشد.

۲) محل توزیع مدارک مناقصه: مدیریت خرید و پیمان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب (مراغه)

۳) ساعت و محل برگزاری مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ صبح در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب (مراغه)

۴) ده درصد مبلغ مورد معامله به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز به‌صورت وجه نقد به‌حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ جاری طلائی دارایی ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزد بانک سپه از سوی برنده مناقصه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات خواهد بود.

۵) هزینه تحویل مدارک و برگ شرایط و مشخصات مبلغ ۵۰ هزار تومان و چنانچه شرکت‌کننده خواهان ارسال پستی برگ شرایط باشد مبلغ ۸۰ هزار تومان خواهد بود که بایستی به شماره ‌حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۸۳۰۰۶ به نام پادگان پشتیبانی شمال غرب نزاجا واریز و فیش مربوطه به مدیریت خرید و پیمان تحویل گردد.

۶) هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۷) شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به‌منزله قبول تمام شرایط مناقصه‌گزار می‌باشد.

۸) دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

۹) مناقصات بالا ردیف‌های ‌۱و ۲ دو مرحله‌ای (بازدید از کارخانه قبل از گشایش پاکت قیمت) بوده و ردیف‌ ۷ شامل تعدیل نرخ ابتدای هر سه ماه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد.

فکس: ۳۷۴۵۰۳۸۸-۰۴۱

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزاجا