اگر کاندیداهای مورد حمایت آمریکا و انگلیس، اعلام برائت نکنند، مجرم‌هستند

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دخالت در انتخابات در یک ملت مستقل، آن هم در رأی یک ملت یک تجاوز سهمگین است که باید اعتراض، بازخواست و آثارش رفع بشود و گرنه ملت ایران می‌داند چه گونه آثار آن را رفع کند. به گزارش تسنیم، فیروزآبادی طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دوره […]

رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دخالت در انتخابات در یک ملت مستقل، آن هم در رأی یک ملت یک تجاوز سهمگین است که باید اعتراض، بازخواست و آثارش رفع بشود و گرنه ملت ایران می‌داند چه گونه آثار آن را رفع کند. به گزارش تسنیم، فیروزآبادی طی سخنانی در جمع اساتید و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی در رابطه با دخالت تجاوزگرانه اجانب، گفت: این دخالت، راهبردهای تجاوزگرانه‌ای است که از سوی آمریکا و انگلیس نسبت به ملت و کشور ایران اتخاذ شده و مقامات کشور نباید این را دست کم بگیرند. آن‌هایی که آمریکا و انگلیس از آن‌‌ها حمایت کردند اگر اعلام برائت از آمریکا و انگلیس نکنند مجرمند و در آن توهینی که به ایران شده شریکند و آن‌‌ها با اشخاصی که دشمنی و مخالفت می‌کنند، باید آن اشخاص مورد احترام بیش‌تر ملت ایران قرار بگیرند.