۳۳۴۴ مناقصه -شركت بهره برداري نفت و گاز شرق – خرید مجموعاً ادوات و تجهیزات کنترل فشار سرچاهی

شركت نفت مناطق مركزي ايران شركت بهره برداري نفت و گاز شرق   تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره SKD-0002243  (نوبت اول)   شناسه: ۱۱۹۳۴۲۴ ۱- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید مجموعاً ادوات و تجهیزات کنترل فشار سرچاهی عملیات چاهپیمائی را تحت تقاضاي SKD-0002243 از طريق سازندگان و تأمين‌كنندگان معتبر کالای […]

شركت نفت مناطق مركزي ايران

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

 

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره SKD-0002243

 (نوبت اول)

 

شناسه: ۱۱۹۳۴۲۴

۱- موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید مجموعاً ادوات و تجهیزات کنترل فشار سرچاهی عملیات چاهپیمائی را تحت تقاضاي SKD-0002243 از طريق سازندگان و تأمين‌كنندگان معتبر کالای ساخت داخل کشور.

۲- محل و مدت انجام کار: استان خراسان رضوی، مشهد، به مدت ۱۴ ماه.

۳- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شركت بهره‌­برداري نفت وگازشرق- مشهد، بلوارخيام، بلوارارشاد، خيابان مهندس، نبش مهندس ۶ ، پلاك ۱۸ .     

۴- شرایط مناقصه‌گر:

۴-۱- دارابودن شخصيت حقوقي/حقیقی، كد اقتصادي و شناسه ملي/کدملی.

۴-۲- ارائه جواز کسب مرتبط یا مجوز فعالیت بازرگانی در حوزه مرتبط در اساسنامه.

۴-۳- داشتن توانائي مالي، تجربه، تخصص و سوابق کافی در زمینه موضوع قرارداد.

۴-۴- توانايي تهيه ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و در صورت برنده شدن ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی از انواع تضامین مجاز اعلام شده در آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی.

۴-۵- در ضمن ۲۵ درصد بار مالی معامله به عنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانتنامه معتبر بانکی مورد قبول خریدار پرداخت خواهد شد.

۵- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. شماره فراخوان ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران ۲۰۰۰۰۹۲۲۵۸۰۰۰۰۹۹ می‌باشد.

۶-گشایش پاکت‌های مناقصه پس از انجام مراحل بارگذاری اسناد از سوی فروشندگان، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

۷- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن‌های ۳۳۳ و ۳۷۰۴۷۳۳۷-۰۵۱ تماس حاصل نمایند.

ضمناً آگهي فوق در سايت WWW.SHANA.IR و WWW.ICOFC.IRو WWW.EOGPC.IR درج مي‌باشد.

 

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق