۳۳۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان – اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کانالی و مفصل‌بندی BTSهای شرق گیلان

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای ۱۹/۱۴۰۰ اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کانالی و مفصل‌بندی BTSهای شرق گیلان  شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان در نظر دارد اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کانالی و مفصل‌بندی BTSهای شرق گیلان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انجام دهد. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی […]

آگهی مناقصه دو مرحله‌ای ۱۹/۱۴۰۰

اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کانالی و مفصل‌بندی BTSهای شرق گیلان

 شرکت مخابرات ایران منطقه گیلان در نظر دارد اجرای عملیات حفاری و کابلکشی کانالی و مفصل‌بندی BTSهای شرق گیلان را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انجام دهد.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان در سایت مخابرات منطقه گیلان به آدرس: WWW.GILAN.TCI.IR و WWW.TCI.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR یا برای خرید اسناد به اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیلان به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، ساختمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، طبقه ۳ مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۳۲۱۳۲۳۳۰-۳۲۱۳۲۳۲۸-۰۱۳

مدیریت پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه گیلان