امروز 21
 • تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 20 - July - 2024
 • ساعت :

  استان اردبیل

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز خروجی سولا، آلادیزگه به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) […]

  ۴۱۱۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  18 - تیر - 1403

  ۴۱۱۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۴/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا […]

  ۴۱۱۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  18 - تیر - 1403

  ۴۱۱۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۳/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth در سطح استان تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۴/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۳/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth در سطح استان تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب […]

  ۴۰۸۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران- منطقه اردبيل – خرید تجهیزات OLT به تعداد ۵ عدد
  21 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران- منطقه اردبيل – خرید تجهیزات OLT به تعداد ۵ عدد

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۵/۱۴۰۳   دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران- منطقه اردبيل موضوع مناقصه خرید تجهیزات OLT به تعداد ۵ عدد تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۸۰۸۱۶۱) نزد بانك […]

  ۴۰۸۲ مناقصه – شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش – عملیات حفاری پروژه لرزه‌نگاری
  11 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۲ مناقصه – شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش – عملیات حفاری پروژه لرزه‌نگاری

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی – دومرحله‌ای  شماره مناقصه TENCO-TENDER-02-49 شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) در نظر دارد انجام عملیات حفاری پروژه لرزه‌نگاری دو بعدی و سه ‌بعدی مغان بخش دو بعدی واقع در استان اردبیل شهرستان مغان را به یک شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید. موضوع مناقصه: حفاری چاله‌های لرزه‌نگاری ۱۵۰۰۰ چاله […]

  ۴۰۸۰ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل – عملیات کابلکشی فیبر نوری
  8 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۰ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل – عملیات کابلکشی فیبر نوری

   آگهی تمدید مهلت دریافت اسنادو تحویل پاکت مناقصه های شماره ۱۳/۱۴۰۳ و ۱۴/۱۴۰۳  پیرو آگهی مناقصه های: عملیات کابلکشی فیبر نوری (خاکی، کانالی و هوائی) جهت اجرای ftth در سطح استان به شماره ۱۳/۱۴۰۳ عملیات کابلکشی فیبر نوری (خاکی، کانالی و هوائی) جهت اجرای طرح‌های فیبر دسترسی در سطح استان به شماره ۱۴/۱۴۰۳  منتشره در […]

  ۴۰۷۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری
  7 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۱/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز خروجی مشگین، آقبلاغ، موئیل به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) […]

  ۴۰۷۶ مزایده – شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل – فروش ۶ قلم اجناس اسقاطی
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مزایده – شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل – فروش ۶ قلم اجناس اسقاطی

  آگهی مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۱/۱۴۰۳   مزایده گذار شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل موضوع مزایده فروش ۶ قلم اجناس اسقاطی به شرح ذیل: ۱ تیر چوبی ۳۶۰ اصله ۲ تیرفلزی لوله‌ای ۱۲۰۰ اصله ۳ تیر فلزی A ۷۰ اصله ۴ خرده آهن‌آلات ۵۰۰۰ کیلوگرم ۵ ریل آهنی ۳۰ شاخه ۶ قرقره خالی فلزی ۳۰ عدد […]

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل

  آگهی تجديد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۷/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۸ سایت همراه اول در شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله سوار تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی […]

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI

  آگهی تجديد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۸/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۹ سایت همراه اول در شهرستان‌های اردبیل و نمین تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار […]

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI

  آگهی تجديد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۹/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۶ سایت همراه اول در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۹۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار […]

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل

  آگهی تجديد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۷ سایت همراه اول در شهرستان‌های کوثر و گرمی و مشگین شهر تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی […]

  ۴۰۷۳ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  29 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۳ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۳/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth در سطح استان تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۳٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۷ سایت همراه اول در شهرستان‌های کوثر و گرمی و مشگین شهر تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۹/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۶ سایت همراه اول در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۹۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۱/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی مشگین، آقبلاغ، موئیل به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – نصب دکل و کلیه تجهیزات TI
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – نصب دکل و کلیه تجهیزات TI

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۷/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۸ سایت همراه اول در شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله سوار تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۸/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۹ سایت همراه اول در شهرستان‌های اردبیل و نمین تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۱/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۸۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۲/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز بعثت –دکل بودالالو به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۳/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز حافظ، سرعین، اردیموسی به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۲٫۳۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۴/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی پادگان به کورائیم و خواجه ییم شهرستان نیر به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۲٫۰۰۳٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۵/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز خروجی سه‌راه مهماندوست به کور عباسلو شهرستان نیر به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۹۷۵٫۸۵۷٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۶/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی قره شیران به سعید خانلو و مشتقین و دکل مجید آباد و شهرستان نیر به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی […]

  ۴۰۳۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی فیبر نوری
  23 - اسفند - 1402

  ۴۰۳۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی فیبر نوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵۳ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابل‌کشی فیبر نوری جهت توسعه ftth شهرک صنعتی ۲ شامل: (۱) – کابل‌کشی کانالی به متراژ ۲٫۰۰۰ متر (۲)-کابل‌کشی هوایی به متراژ ۱٫۰۰۰ متر (۳) – کابل‌کشی خاکی به متراژ ۳۲٫۰۰۰ متر تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی […]

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  10 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۴ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز سولا و آبی بیگلو و آلادیزگه به همراه متریال کامل درشهرستان نمین تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه […]

  برو بالا